alergia na pyłki

Istnieje bardzo ścisły związek między okresem, w którym następuje szczyt pylenia drażniących nas roślin i danych zebranych przez urządzenia do pomiaru pyłku, ale nie zawsze tak się dzieje.

Występują bowiem opóźnienia względem okresu pylenia lub nawet …reakcje przed pyleniem w okresie do tygodnia (od chwili np. alergizującego działania pyłków traw takich jak Poa, Agrostis, Bromus i Avena czy drzew, np. w basenie Morza Śródziemnego cyprysów i sosny Arizona).

Według badań, które zostały opublikowane w International Journal of Biometeorology, różnice te występują z powodu zjawiska tzw. “zawieszenia” ziaren, spowodowanego przez działanie wiatru i pyłków transportowanych z odległych źródeł.

W różnych regionach czy województwach okresy pylenia np. dębów różnią się w czasie o kilka-kilkanaście dni. Jeśli wiatr wieje z południa, urządzenia pomiarowe są już w stanie wykryć pyłek z regionu oddalonego o kilka równoleżników – stąd w badaniu alergenów tak ważne jest zrozumienie fenologii kwitnienia roślin w celu sporządzenia dokładnych prognoz pylenia dla osób z alergiami, cierpiących na pyłkowicę.

Proces kwitnienia przemieszcza się z południa na północ, w taki sposób, że urządzenia pomiarowe wychwytują pyłek, jeśli wiatr wieje z południa. Ale jeśli wieje z północy – mogą zgarniać pyłek z bardziej na północ oddalonych regionów, nawet jeśli okres pylenia w takim regionie już minął.

alergia na pyłkiBadania traw i pyłków drzew pokazują, że okres kwitnienia nie pokrywa się z danymi zarejestrowanymi przez urządzenia pomiarowe dla wielu gatunków – dębów, drzew oliwnych i kasztanowców.

W przypadku traw dodatkowo stwierdzono, że większość pyłków w powietrzu jest z kilku gatunków w obrębie jednej rodziny. A zatem z prognozowaniem pylenia jest dokładnie tak samo, jak z prognozami pogody – im więcej stacji pomiarowych i dłuższa historia obserwacji tym informacje są bardziej cenne.

Źródło – Fenologiczne rekordy jako uzupełnienie badań aerobiologicznych/ Journal International Biometeorology 55 (1), 2011 – badania Hiszpańskiej Fundacji na Rzecz Nauki i Technologii