Wyniki ogólnopolskiego sondażu na rodzicach dzieci z alergią pokarmową

Okazuje się, że najczęstszym objawem, który skłania rodziców do podejrzeń o alergię są zmiany na skórze dziecka. Dzieci leczone są głównie objawowo, stąd wyjątkowe znaczenie odpowiedniej pielęgnacji skóry, na którą rodzice zwracają szczególną uwagę.

Główną przyczyną występującej alergii są wszelkiego rodzaju produkty mleczne oraz jaja kurze, dlatego też rodzice kładą silny nacisk na dietę u malucha.

Sondaż miał m.in. na celu zdiagnozowanie stanu wiedzy rodziców na temat alergii oraz metod leczenia, jak też zdefiniowanie źródeł wiedzy na ten temat.

Okazuje się, że rodzice poziom swojej wiedzy oceniają jako średni. Jedynie lepiej wykształceni rodzice stwierdzają, że mają wiedzę na zadowalającym poziomie.

Ciekawym wydaje się również fakt, iż ci rodzice, którzy w większości szukają informacji o alergii w sieci (są to głównie osoby z wyższym wykształceniem) wiedzą mniej o wspomaganiu leczenia alergii probiotykami niż słabiej wykształceni, dla których głównym źródłem informacji są lekarze.

Wyniki ogólnopolskiego sondażu na rodzicach dzieci z alergią pokarmową

Oznacza to, iż edukację rodziców w kwestiach terapii probiotykami w głównej mierze prowadzą lekarze i specjaliści. Zapewne odbywa się to podczas wizyt z dziećmi w gabinetach lekarskich.

W zależności od poziomu zarobków rodziców dzieci leczone są u innych specjalistów. Opiekę nad leczeniem dzieci z nieco uboższych rodzin obejmują najczęściej lekarze alergolodzy, finansowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z możliwości korzystania z usług lekarzy podczas prywatnych konsultacji korzystają głównie osoby o najwyższych zarobkach.
AP