Wpływ diety matki na nienarodzone dziecko

Związek między tym, co spożywa matka w czasie ciąży a ryzyko rozwoju alergii dziecka stwierdzono w nowych badaniach, opublikowanych w tym miesiącu na łamach Journal of Physiology.

Dieta matki a wpływ na dziecko

Badanie wykazało, że jeśli dieta matki zawiera pewną grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się w rybach, oleju z orzechów włoskich lub siemieniu lnianym to wpływa ona na odmienny – bardziej korzystny rozwój jelit u dziecka.

Komórki odpornościowe w jelitach inaczej reagują na bakterie i obce substancje, dzięki czemu dziecko rzadziej cierpi z powodu alergii i prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest niższe.

Co jeść w ciąży?

Do tej pory wiele badań klinicznych wykazało, że spożywanie morskich ryb i oleju z orzechów włoskich przez kobiety w ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii u ich dzieci, ale mechanizm ten był nieznany.

Wpływ diety matki na nienarodzone dzieckoWielonienasycone kwasy tłuszczowe pomagają w sprawnym funkcjonowaniu jelit, a pewna grupa tych kwasów powoduje zmianę w rozwoju jelit dziecka (przepuszczalności przez ich ściany bakterii i innych substancji do krwi), zmieniającą rozwój układu odpornościowego, co może zmniejszać ryzyko rozwoju alergii w późniejszym życiu.

Wyższa przepuszczalność jelit dziecka wywołuje reakcję immunologiczną i produkcję przeciwciał. W rezultacie układ immunologiczny dziecka może rozwinąć się i dojrzeć szybciej, co skutkuje wyższą odpornością i mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia problemów alergicznych.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe powodują lepszy rozwój ośrodkowego układu nerwowego u dziecka.

Inne badania wykazały, że dieta zawierająca ryby lub olej z orzechów włoskich w czasie ciąży może spowodować, że dziecko będzie mniej nerwowe, nie tylko mniej podatne na alergie pokarmowe.
(AZ)

Źródła: The Journal of Physiology/09.2011