Użądlenie szerszenia

Warto wiedzieć, że pszczoła, trzmiel, osa czy szerszeń atakują tylko, jeśli są sprowokowane. Jedynie osa może użądlić nie zaatakowana.

Pszczoła jako jedyna pozostawia w ciele żądło, a szerszeń jest łatwo rozpoznawalny, bo największy. Jest on również najgroźniejszy – ze względu na ilość jadu w worku jadowym. Porównując: pszczoła ma 50-140 mcg jadu, szerszeń 260 mcg.

Warto wiedzieć

Jad owadów błonoskrzydłych to mieszanina silnych enzymów i peptydów. Jest silnie toksyczny.
Po użądleniu mogą wystąpić miejscowe reakcje prawidłowe w postaci zaczerwienienia i pieczenia skóry. Najczęściej reakcje są jednak silniejsze, zwłaszcza po użądleniu w okolicę gardła i głowy. Dochodzi wtedy do wstrząsu anafilaktycznego czy ogólnoustrojowej reakcji toksycznej.

Jedne z groźniejszych są użądlenia w błonę śluzową gardła, kiedy owad zostaje połknięty. Obrzęk, jaki się pojawia w tej sytuacji grozi zatkaniem światła krtani, co uniemożliwia oddychanie i grozi uduszeniem.

Przypadki szczególne

Użądlenie szerszeniaW rzadkich przypadkach dochodzi do reakcji nietypowych i jednocześnie wyjątkowo groźnych. Najtrudniejsze z nich odnotowano po użądleniu szerszenia. Należą do nich reakcje neurologiczne: napady drgawek, zapalenia nerwów obwodowych, depresja, powikłania neurologiczne i okulistyczne.

Najgroźniejszy jak dotąd przypadek powikłań po ukąszeniu szerszenia to uszkodzenie centralnego układu nerwowego (wystąpiły problemy okulistyczne i powikłania psychoruchowe), będącego najprawdopodobniej następstwem wstrząsu anafilaktycznego, niewydolnością krążenia oraz obrzękiem mózgu lub toksycznym działaniem jadu – to nie do końca zostało potwierdzone. Zdarzają się również śmiertelne ofiary jadu szerszenia.