LEKI, Rodzaje alergii i Uczulenia

Leki przeciwbólowe mogą wywołać ostre reakcje alergiczne na skórze

Trudno przewiedzieć uczulenie czy reakcję astmatyczną na lek, dopóki go nie przyjmiemy, ale także możemy po wielu latach zażywania jakiegoś medykamentu nagle dostać alergii na któryś z jego składników.

Czytaj więcej