ABC alergii, WYDAWNICTWA

„Podstawy immunologii”

Za wystąpienie alergii odpowiadają zaburzenia ze strony układu immunologicznego. W związku z tym warto zapoznać się z podstawowymi informacjami nt. funkcjonowania systemu odpornościowego.

Czytaj więcej