ABC alergii WYDAWNICTWA

„Podstawy immunologii”

„Podstawy immunologii” Włodzimierza Ptaka, Marii Ptak i Mariana Szczepanika stanowi kompendium wiedzy, z którym powinien zapoznać się każdy alergik. W podręczniku ukazano sposób, w jaki działa system odpornościowy. Sporo uwagi poświęcono mechanizmom regulacyjnym.

W „Podstawach immunologii”, Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, alergicy znajdą informacje dotyczące reakcji nadwrażliwości i autoimmunizacji. Warto zapoznać się z tymi wiadomościami, ponieważ znajdują one praktyczne zastosowanie.

Autorzy podręcznika zwrócili uwagę na aspekt immunologiczny w rozwoju chorób nowotworowych i transplantologii.

Cały rozdział poświęcono zagadnieniom dotyczącym immunoterapii i immunoprofilaktyki. Informacje, zawarte w książce, zostały przedstawione w sposób zwięzły. Książkę napisano przystępnym językiem.

Podręcznik jest adresowany do studentów medycyny, farmacji, biotechnologii, biologii i stomatologii. Z tą pozycją powinni zapoznać się alergicy i osoby, które zmagają się ze schorzeniami o podłożu immunologicznym.