Szkolne jedzenie dla alergików?

Jak informuje MEN, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Żywności i Żywienia, po raz pierwszy w Polsce przygotowano stanowisko w sprawie zdrowego żywienia uczniów w szkołach. Jest ono podstawą do wdrażania i upowszechniania w Polsce europejskiego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools), realizowanego w latach 2009-2011 z funduszy UE w ramach Programu Zdrowia Publicznego.

Aktualnie w Polsce opracowano adaptację programu oraz rozpoczęto realizację projektu pilotażowego w szkołach.

Według autorów stanowiska, niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym m.in.:

  • dobór asortymentu produktów żywnościowych i napojów w sklepikach szkolnych zgodny z zasadami zdrowego żywienia (zwłaszcza ograniczenie produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów);
  • tworzenie warunków umożliwiających spożywanie śniadań szkolnych w klasach przez wszystkich uczniów, wspólnie z nauczycielem;
  • zapewnienie uczniom dostępu do wody pitnej;
  • uwzględnianie specyficznych potrzeb żywieniowych uczniów z chorobami przewlekłymi (m.in. z otyłością, cukrzycą, celiakią*, fenyloketonurią, *nietolerancją mleka).

Szkolne jedzenie dla alergików?Tymczasem, jak podaje Gazeta Wyborcza, ostatnia kontrola w Małopolsce wykazała, że uczniowie dostają kluski przez pięć dni w tygodniu, piją przesłodzone kompoty, jedzą półkilogramowe purée z ziemniaków (by obiad sprostał ustalonej przez dietetyków wartości kalorycznej).

Szkół nie stać na płacenie za baniaki z wodą ani na stosowanie menu dla dzieci na dietach wykluczających – nie serwuje się na stołówce osobnych obiadów dla dzieci z cukrzycą czy alergiami pokarmowymi – nietolerancją mleka, jaj czy glutenu.

Źródło: Rynek Zdrowia, gazeta.pl