Probiotyki i prebiotyki u niemowląt i dzieci

Probiotyki okazały się być skuteczne w zapobieganiu biegunki, a także w celu zapobieżenia martwiczemu zapaleniu jelit u noworodków z masą urodzeniową powyżej 1000g.

Probiotyki i prebiotyki

Choć wciąż medycyna pracuje nad zagadnieniem pełnego kompleksowego ich wykorzystania – a właściwości probiotyków nie są do końca udowodnione – to mogą być one zalecane w leczeniu chorób takich jak zespół jelita drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohna (nieswoiste zapalenie jelit), kolki i zaparcia oraz w celu zapobiegania infekcjom i alergii u dzieci.

Probiotyki i prebiotyki dodane do produktów spożywczych dla niemowląt z w/w dolegliwościami, wprowadzane do stosowania u dzieci, nie są szkodliwe dla dzieci zdrowych.

Kiedy nie stosować probiotyków?

Probiotyki i prebiotyki u niemowląt i dzieciProbiotyków jednak nie należy podawać przewlekle lub ciężko chorym dzieciom. Długoterminowe korzyści z przyjmowania prebiotyków, występujących w mleku, to np. obniżenie pospolitych infekcji i wyprysku atopowego u dzieci zdrowych.

Jednak niezbędne są dalsze badania, zanim takie zalecenia do stosowania prebiotyków w niemowląt można było stosować na szeroką skalę.