Czerwcowe pylenia w Europie

Jakie typy pyłków powodują alergie?

  • gdy zawierają alergeny wywołujące reakcję alergiczną
  • gdy produkują pyłek w ogromnych ilościach, by doprowadzić do zapylenia metodą chybił-trafił
  • gdy ziarna pyłku unoszą się w powietrzu, by mogły być przenoszone na duże odległości.

Rośliny jaskrawe lub mające nektar jak róże i storczyki wabią owady do przenoszenia pyłków, a zatem nie muszą produkować go w ogromnych ilościach i nie odgrywają ważnej roli w alergii na pyłki czyli pyłkowicy.
Jedne rośliny pylą krótko – jak brzoza, inne np. z rodziny pokrzywowatych – niemal przez cały rok (szczególnie na południu Europy), a zatem wywołują alergię nie sezonowo, a praktycznie bez przerwy.

Geografia
Geograficzne rozmieszczenie roślin ma znaczny wpływ na ich oddziaływanie alergiczne. W całej Europie występują trawy takie jak tymotka czy życica trwała czy chwasty jak bylica pospolita, stąd alergie na pyłki traw są powszechne na całym kontynencie, a nawet na całym świecie.

Czerwcowe pylenia w EuropieW północnej Europie w czerwcu pylą trawy, w Europie Środkowej – drzewa liściaste w lasach i trawy, w Europie Wschodniej – trawy, bylica pospolita i ambrozja, na terenach górskich – trawy i drzewa, a w klimacie śródziemnomorskim – trawy, oliwka,, cyprys, plantan i parietaria (odmiana pokrzywy). W tym regionie pylenie kończy się miesiąc wcześniej niż w innych – z końcem czerwca, czemu sprzyjają łagodne zimy i suche lata. Ale objawy alergii na pyłek oliwek występują poza sezonem pylenia – przez cały rok.