Probiotyki dobre dla noworodka

Skutecznym sposobem kształtowania mikroflory jelitowej noworodka jest podawanie odpowiednio dobranych szczepów probiotycznych.

Rola mikroflory jelitowej

Mikroflora przewodu pokarmowego odgrywa istotną rolę w tworzeniu śluzówkowej bariery ochronnej, nabywaniu odporności immunologicznej, a także w kształtowaniu mechanizmów tolerancji pokarmowej. W chwili narodzin, organizm noworodka jest jałowy.

W przypadku porodu naturalnego, korzystne szczepy bakteryjne zasiedlają przewód pokarmowy niemowląt – są to drobnoustroje pochodzące z dróg rodnych i przewodu pokarmowego matki. Mikroflora nabywana jest również od personelu szpitalnego oraz w kolejnych dniach życia – poprzez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w domu, np. z rodzeństwem.

Liczne badania wykazały, że skład mikroflory jelitowej niemowląt zależy nie tylko od drogi porodu, ale także od: czynników genetycznych oraz środowiskowych, w tym:

  • diety – zwłaszcza korzystny jest wpływ karmienia piersią,
  • strefy geograficznej – mikroflora jelitowa ma rożny skład w różnych rejonach,
  • stosowania antybiotykoterapii.