Alergia u dzieci LECZENIE I PROFILAKTYKA

Probiotyki dobre dla noworodka

Probiotyki dobre dla noworodka

Skutecznym sposobem kształtowania mikroflory jelitowej noworodka jest podawanie odpowiednio dobranych szczepów probiotycznych.

Rola mikroflory jelitowej

Mikroflora przewodu pokarmowego odgrywa istotną rolę w tworzeniu śluzówkowej bariery ochronnej, nabywaniu odporności immunologicznej, a także w kształtowaniu mechanizmów tolerancji pokarmowej. W chwili narodzin, organizm noworodka jest jałowy.

W przypadku porodu naturalnego, korzystne szczepy bakteryjne zasiedlają przewód pokarmowy niemowląt – są to drobnoustroje pochodzące z dróg rodnych i przewodu pokarmowego matki. Mikroflora nabywana jest również od personelu szpitalnego oraz w kolejnych dniach życia – poprzez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w domu, np. z rodzeństwem.

Liczne badania wykazały, że skład mikroflory jelitowej niemowląt zależy nie tylko od drogi porodu, ale także od: czynników genetycznych oraz środowiskowych, w tym:

  • diety – zwłaszcza korzystny jest wpływ karmienia piersią,
  • strefy geograficznej – mikroflora jelitowa ma rożny skład w różnych rejonach,
  • stosowania antybiotykoterapii.

Jak wpłynąć na kształtowanie mikroflory jelitowej?

Kształtowanie ekosystemu jelitowego odbywa się do około drugiego roku życia, dlatego ten okres wydaje się najbardziej optymalny do modulowania jego składu. Na mikroflorę jelitową wpłynąć można przede wszystkim poprzez stosowanie odpowiednio dobranych szczepów probiotycznych.

Probiotyki to niepatogenne organizmy, które wyizolowane są z przewodu pokarmowego zdrowych ludzi. Niektóre szczepy probiotyczne maja zdolność aktywowania układu immunologicznego w kierunku anty-alergicznym.

Jak wykazały wyniki badań, działanie danego szczepu probiotycznego może być odmienne w różnych populacjach. Dlatego w alergii powinniśmy stosować takie probiotyki, które mają badania kliniczne przeprowadzone w kraju, w którym będą podawane. Jedynym probiotykiem znajdującym się na rynku polskim, który posiada takie badania jest mieszanina trzech szczepów bakterii: Lactobacillus casei ŁOCK 0900, Lactobacillus casei ŁOCK 0908 i Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919.

Probiotyki dobre dla noworodka

Szczepy te:

  • zostały wyizolowane ze zdrowej polskiej populacji,
  • są bezpieczne,
  • mają działanie anty-patogenne,
  • regulują odpowiedź immunologiczną organizmu na alergeny,
  • uszczelniają nabłonek jelitowy, przez co staje się on nieprzepuszczalny dla alergenów i bakterii chorobotwórczych.

Dobroczynne skutki stosowania probiotyków w AZS

Kuracja u dzieci z alergią na białka mleka krowiego, u których stosowano powyższe szczepy raz dziennie przez 3 miesiące, w połączeniu z dietą eliminacyjną, doprowadziła do szybszego ustąpienia zmian skórnych oraz zmiany profilu mikrobiotycznego, który stał się w efekcie bardziej zbliżony do tego stwierdzanego u dzieci zdrowych. Dodatkowo nastąpiło zmniejszenie rozległości i nasilenia zmian skórnych. Ograniczone zostało uczucie świądu – dzieci spokojnie przesypiały noc.

Badania wykazały, że powyższe szczepy bakteryjne uszczelniły błonę śluzową przewodu pokarmowego i tym samym zmniejszyły jej przepuszczalność dla potencjalnych alergenów. Kuracja miała także korzystny wpływ na czynniki regulujące równowagę immunologiczną, czym można tłumaczyć długotrwałość osiąganego efektu leczniczego.

Chociaż w chwili obecnej podstawowe i najlepiej udokumentowane znaczenie w leczeniu alergii pokarmowej ma stosowanie diety eliminacyjnej, to omówione powyżej pozytywne następstwa podawania probiotyków zachęcają do zastosowania ich jako bezpiecznej terapii wspomagającej.