Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Prawa kobiet w ciąży i karmiących piersią

prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią mają swoje prawa, które reguluje ustawa. W przyszłym roku możemy spodziewać się zmian, dotyczących Kodeksu Pracy. Jak zmienią się prawa kobiet w ciąży i karmiących piersią?

Kodeks Pracy a ciąża

Ustawa zawarta w Kodeksie Pracy mówi o prawach kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. W akcie prawnym znajdują się informacje dotyczące tego, jakie czynności są zabronione, ile powinny trwać przerwy oraz liczba dziennych godzin. Określone są wszystkie prace, których wykonywanie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. Wszystko dla dobra dziecka i przyszłej matki oraz możliwości karmienia piersią. Pracodawca musi uwzględnić określone w Kodeksie przepisy, ponieważ ich złamanie jest podstawą do rozpoczęcia postępowania karnego.

Prawa kobiet w ciąży – zmiany na 2017 rok

Zgodnie ze zmianami, które wejdą w życie wraz z nowelizacją ustawy – 1 maja 2017 roku, kobiety w ciąży nie mogą przenosić gorących i żrących cieczy oraz żadnych substancji, które mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia, zarówno matki jak i dziecka. Zabronione jest także przenoszenie, przesuwanie i toczenie ciężkich przedmiotów. Panie, spodziewające się dziecka nie mogą dźwigać. Zakaz dotyczy także pracy pod ziemią. Wszelkie ciężkie obowiązki, wymagające pracy fizycznej nie są wskazane dla ciężarnych. Zmiany dotyczą także pozycji wymuszonej. Oznacza to, że kobieta w ciąży nie może stać dłużej niż 3 godziny w ciągu całej zmiany. Jednorazowo, może stać tylko 15 minut, po czym powinna spocząć na przynajmniej 15 minut. Wytyczne dotyczą także pracy biurowej w wymiarze 8 godzin dziennie. Przy komputerze swobodnie można pracować przez 45 minut. Po tym czasie należy się przerwa w postaci 15 minut.

Prawa karmiących piersią – zmiany na nadchodzący rok

kobieta w ciążyZmiany w przypadku kobiet karmiących, dotycząc podnoszenia ciężarów. Rozporządzenie mówi o normach, które zakładają, że matki karmiące piersią mogą przenosić ciężary o wadze połowy norm dla wszystkich kobiet. Jednocześnie, matki karmiące nie mogą pracować pod ziemią. Planowana nowelizacja jest wynikiem interwencji Komisji Europejskiej, która odnalazła w dotychczasowym prawie, zapisy dyskryminujące kobiety. Dotychczas, ustawa o zakazie poszczególnych prac, takich jak praca w kopalni, obejmowała wszystkie kobiet, nie tylko te spodziewające się dziecka czy karmiące piersią. Zmiany mają na celu prawne uporządkowanie tych niejasności. Zgodnie z zapowiedzią, mają wejść w życie 1 maja 2017, co podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Katarzyna Antos