LEKI Rodzaje alergii i Uczulenia

Penicylina benzylowa

Uczulenie na penicylinę

Uczulenie na penicylinę jest przyczyną wstrząsów anafilaktycznych, a czasem nawet zgonów w wyniku tego powikłania. Penicylina jest nie tylko groźna dla pacjentów, u których mogą wystąpić reakcje alergiczne, ale także może wywoływać uczulenie u osób, które mają z nią stały kontakt, tak jest w przypadku pielęgniarek i pracowników farmaceutycznych.

Często objawia się to wypryskiem kontaktowym.

Nie można zapominać o skrytym źródle penicyliny, często jest nim mleko krowie. Były one leczone antybiotykiem poprzez miejscowe wstrzykiwanie go w wymiona z powodu zapalenia.

Penicylina, ze względu na odporność na procesy termiczne, może przechodzić także do masła i serów, najmniej jest jej w mleku odtłuszczonym. Osobą nadwrażliwym na ten antybiotyk często także szkodzą lody

Objawy

Uczulenie na penicylinę może wywoływać pokrzywkę, wysypki plamisto-grudkowe, rumień wielopostaciowy. Do objawów ogólnoustrojowych należą astma, skurcz oskrzeli lub obrzęk krtani.

Wstrząs anafilaktyczny spotyka się rzadko, ale nie można lekceważyć pierwszych objawów, jest to ogólnoustrojowa reakcja, która może zakończyć się śmiercią.

Zapobieganie

Osoby uczulone na penicylinę powinny wystrzegać się leków z penicyliną, jak i jej pochodnymi, choć nie zawsze musi występować reakcja alergiczna. Podczas wizyty u lekarza należy poinformować go w pierwszej kolejności o naszej nadwrażliwości na antybiotyk.