Najczęściej obserwuje się reakcje alergiczne u niemowląt po wprowadzeniu pierwszego pokarmu „zewnętrznego” po mleku matki. Mam na myśli soki owocowe i warzywne, mleko krowie (nawet modyfikowane), herbatki owocowe, później papki warzywne, wywary mięsne, jajka. Często wtedy (w zależności od typu reakcji alergicznej) występują zmiany skórne, chlustające wymioty, zmiany konsystencji wypróżnień, domieszka śluzu lub nitki krwi w stolcu. Mogą wystąpić niepokój i krótkie fazy snu.

Drugim co do częstości odczynem alergicznym u niemowląt jest odczyn po szczepieniu. Może być to duży odczyn miejscowy, który na ogół nie wymaga interwencji lekarza, ale może też wystąpić uogólniony odczyn wysypkowy, zblednięcie lub zaczerwienienie skóry, biegunkowy stolec, zmiany typu liszajowatego lub bąble pokrzywkowe na całej skórze.

Odczyny anafilaktyczne i alergiczne u dzieci

Należy nadmienić, że często rodzice są zaniepokojeni długo utrzymującymi się zmianami na ramieniu dziecka po szczepionce po gruźlicy. Nie ma powodu do niepokoju, takie zmiany mogą utrzymywać się wiele miesięcy i nie są powodem do interwencji lekarza. Natomiast jeżeli w trakcie badania lekarz stwierdzi powiększony węzeł pachowy po stronie szczepienia, to konieczne są konsultacje w Poradni Szczepień bądź w Poradni Pulmonologicznej.

Następnym czynnikiem powodującym reakcje alergiczne miejscowe lub uogólnione mogą być kosmetyki – i to nie tylko stosowane do pielęgnacji skóry dziecka, ale te używane przez osoby kontaktujące się z dzieckiem.

Wszelkiego rodzaju perfumy, kremy do twarzy dla dorosłych, fluidy itd. mogą być powodem alergii skórnej. Proszę zwracać uwagę na twardość wody do kąpieli dziecka – w razie zbyt twardej wody może być konieczność instalacji uzdatniacza wody. Kąpiel zbyt ciepła (powyżej 38 stopni C) lub zbyt zimna poniżej 25 stopni C, może być powodem wystąpienia reakcji alergicznej na całej skórze, łącznie z uogólnioną reakcją pokrzywkową.