Alergia u dzieci KĄCIK RODZICA NAJNOWSZE

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

nowe zasady

Zasiłek rodzinny to świadczenie finansowe dla rodziny, przyznawane przez państwo. Co roku zmieniają się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego. Nowy rok 2016 także przyniesie zmiany w ustalaniu prawa do takowych świadczeń.

Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi lub prawnym ich opiekunom. Także osobom uczącym się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub innej sytuacji określonej prawnie. Świadczenia są przyznawane na postawie dochodów rodziny. Przelicza się dochód na jedną osobę, z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Próg wynosi 547 zł na osobę lub 664 w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

Od 1 stycznia 2016 wchodzą w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego. Do tej pory, przekroczenie progowej kwoty, nawet o przysłowiową złotówkę, kończyło się brakiem prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego. Taka sytuacja zniechęcała do składania świadczeń i powodowała dużą liczbę odrzuconych wniosków. Aby poprawić sytuację rodzin, nasze państwo postanowiło wprowadzić nowe zasady, mające na celu poprawę sytuacji materialnej i zachęcenie rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obaw o utratę prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z nową ustawą, przyjętą przez Senat w czerwcu 2015 roku, rodziny które przekroczą progową kwotę, otrzymają zasiłek, pomniejszony o tę sumę. Kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż 20 zł. Okres zasiłkowy rozpoczął się w listopadzie. Nowe zasady będą obowiązywały od samego początku nowego roku. Dlatego osoby, których wnioski odrzucono przy pierwszym podejściu, będą mogły ponownie złożyć wniosek w styczniu.

Wysokość świadczeń rodzinnych

zasiłek

Kwoty przyznawane w ramach świadczeń rodzinnych także ulegną zmianie. Od listopada przyszłego roku, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ma wzrosnąć o 100 zł, czyli będzie wynosiła 647 zł.  Na dziecko do lat 5 będzie można otrzymać 89 zł, od 6 do 18 lat – 118 zł, a do 23 lat – 129 zł. Kwota dodatku do opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego pozostaje bez zmian, wynosi 400 zł.

Dzięki zmianom w ustawie o świadczeniach rodzinnych, znacznie więcej rodzin będzie mogło otrzymać pomoc finansową. Wprowadzone od nowego roku zasady przyznawania świadczeń, umożliwią poprawę sytuacji materialnej wielu osób.

Katarzyna Antos

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *