jak-przebiega-leczenie-astmy

Ataki duszności to jeden z najczęściej występujących objawów astmy. Jak przebiega leczenie astmy?

Astma – trudna choroba

Astma jest chorobą przewlekłą. Jest trudna, ponieważ objawy mogą występować różnie i nieregularnie. Bywają okresy, że pacjenci nie obserwują żadnych ataków choroby i czują się doskonale. Duszności czy uciążliwy kaszel może pojawić się nagle. Także w wyniku stresu czy wysiłku fizycznego. Astma jest przypadłością z którą można żyć, prowadząc aktywne życie. Wielu znanych sportowców, osiągających światowe sukcesy, choruje na astmę. Wymaga ona leczenia i stałej kontroli lekarskiej.

Jak przebiega leczenie astmy?

Po rozpoznaniu choroby można dobrać właściwe leczenie. Astma wymaga współpracy między pacjentem a lekarzem. Osoba chora powinna mieć jak największą świadomość na temat choroby, jej objawów i wszelkich czynników zagrażających. Pozwala to na skuteczniejszy przebieg leczenia i łatwiejsze funkcjonowanie każdego dnia. Lekarz powinien ustalić razem z astmatykiem rodzaj leków, częstotliwość ich przyjmowania, spotkania kontrolne oraz zasady postępowania w przypadku nagłego ataku choroby. To niezwykle ważne kwestie, ponieważ astma może zaatakować w każdej chwili, a wtedy szybka reakcja ma znaczenie. Dzięki znajomości czynników zagrażających, pacjent może ich unikać, co zmniejszy ryzyko objawów astmy. Pacjent musi wiedzieć kiedy objawy się nasilają i ile trwają. Kluczową rolę odgrywają leki. W leczeniu astmy stosuje się dwa rodzaje środków farmakologicznych – kontrolujące i doraźne. Druga grupa powinna być zażywana tylko w okresach nagłych ataków czy nasilonych symptomów.

Stopnie astmy

astma

Wyróżnia się kilka stopni przebiegu astmy. W początkowym leczeniu można stosować tylko leki doraźne, później preferuje się wziewne leki glikokortykosteroidowe. Stopniowo można zwiększać dawki leku bądź dokładać kolejne farmaceutyki. Wszystko zależy od objawów astmatyka. Leczenie przebiega pod stałą kontrolą lekarską. Nie można przyjmować leków na własną rękę. W niektórych przypadkach astma występuje razem z innymi chorobami, wtedy przebieg leczenia może być nieco inny. To samo dotyczy dawkowania leków. Odpowiednio zaplanowane leczenie będzie skuteczne, o ile pacjent zastosuje się do wszystkich wskazówek lekarza prowadzącego.

Przebieg leczenia astmy w dużej mierze zależy od osoby podejścia osoby chorej. Odpowiednia wiedza na temat choroby oraz leków pozwoli na uniknięcie wielu objawów. Umożliwi poradzenie sobie w trudnej sytuacji ataku astmy. Chory nie mogą zapominać również o kontrolach lekarskich i regularnych badaniach, które pozwolą na kontrolę schorzenia.