astma leczenie

Do ataku astmy mogą przyczynić się nietypowe alergie, silne emocje i przebywanie w zadymionych pomieszczeniach. Ta choroba znacząco obniża jakość życia, toteż wczesna diagnostyka odgrywa niezwykle istotną rolę.

Cel leczenia

Astma objawia się napadami duszności i męczącym kaszlem. Osoby, które cierpią z powodu dychawicy, często budzą się w środku nocy i próbują nabrać powietrza. Leczenie ma na celu zminimalizować uciążliwe dolegliwości. Specjalista powinien dążyć do pełnego opanowania choroby.

Kontrola choroby

Pacjent powinien bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Odpowiedni tryb życia i leki mogą znacząco poprawić jakość życia. Dzienniczek bywa niezwykle pomocny w ustalaniu przyczyny ataków, toteż warto zapisywać, jakie okoliczności towarzyszyły dusznościom. Eliminując czynniki ryzyka, można ograniczyć uciążliwe dolegliwości do minimum.

Astma i stosowane leki

W leczeniu astmy wyróżnia się dwie grupy leków. Pierwsza z nich działa przeciwzapalnie. Wspomniane środki przyjmuje się regularnie i tym samym kontroluje przebieg choroby. Ta forma leczenia na ogół przynosi pożądane rezultaty.

Czasem specjalista przepisuje leki rozszerzające oskrzela. Wspomniane preparaty redukują objawy. Za ich sprawą pacjent nie męczy się z atakami duszności i uporczywym kaszlem. Medykamenty rozszerzające oskrzela stosuje się okazjonalnie i odstawia wówczas, gdy znikają uciążliwe dolegliwości. Leki stosowane w leczeniu astmy zazwyczaj mają postać tabletek lub inhalatorów. Sporadycznie wykonuje się iniekcję.

Często w jednym inhalatorze umieszcza się lek przeciwzapalny i objawowy. Chory, który regularnie przyjmuje leki, powinien znajdować się pod stałą opieką specjalisty. Decydując się na przyjmowanie medykamentu, musimy liczyć się ze skutkami ubocznymi.