Jak astma wpływa na osteoporozę?

Ryzyko rozwoju osteoporozy zwiększają niektóre choroby oraz przyjmowane leki. Główną grupą leków, które mogą powodować ubytek masy kostnej są cyklicznie przyjmowane glikokortykosterydy systemowe (nie wziewne), powszechnie stosowane w leczeniu astmy.

By ograniczyć ryzyko wystąpienia osteoporozy posterydowej należy bezwzględnie wyeliminować takie czynniki ryzyka jak

  • palenie papierosów,
  • nadmierne spożycie alkoholu
  • brak ruchu.

Zawsze podczas leczenia glikokortykosterydami należy pamiętać o przyjmowaniu wapnia i witaminy D3. W przypadku osób w podeszłym wieku lekarze mogą zalecić dodatkowo leczenie bifosfonianami, szczególnie gdy mamy do czynienia z osteoporozą pomenopauzalna, złamaniami kości przed 50. rokiem życia, złamaniami bliższego końca kości udowej w rodzinie, złym stanem zdrowia czy niską wagą.

Jak bezpieczne jest leczenie astmy?

Jak astma wpływa na osteoporozę?Glikokortykosterydy wziewne są bezpieczniejsze od glikokortykosterydów systemowych, ale również mogą powodować spadek gęstości kości i zwiększać ryzyko złamań. Niektóre z glikokortykosterydów wziewnych prawdopodobnie związane są z większym ryzykiem ubytku masy kostnej.

Utrata masy kostnej związana jest nie tylko z leczeniem glikokortykosterydami, ale zależy również od tego, z jak ciężkim objawem osteoporozy mamy do czynienia.

W przypadku wcześnie rozpoznanej i leczonej osteoporozy leczenie jest skuteczne i suplementacja wapnem i wit. D3 także przynosi widoczne efekty. Złamania kości zwiększają w perspektywie 5 lat śmiertelność kobiet prawie dwukrotnie, a mężczyzn – trzykrotnie.

Dlatego tak ważne jest właściwe zdiagnozowanie u astmatyków czy należą do grupy ryzyka osteoporozy i rozpoczęcie jak najwcześniej profilaktyki, by uniknąć najpoważniejszego z powikłań osteoporozy czyli złamań.
(MCN)

Źródło – Asthma and osteoporosis, 2011/ J. Makowska – KIRiA, UM w Łodzi