Haloterapia wzmocni twoją odporność

Haloterapia charakteryzuje się wzmacnianiem naturalnych sił obronnych organizmu. Stymulowanie naturalnej odporności jest olbrzymią zaletą zabiegów SPA i Wellness. Wszystko opiera się na zasadzie: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć.”

Haloterapia a problemy z oddechaniem

Osobom z problemami układu oddechowego polecane są inhalacje powietrzem bogatym w aerozol solny.

Układ oddechowy jest jednym z najważniejszych w ludzkim organizmie. To dzięki niemu tlen dostarczany jest do organizmu i możliwa jest wymiana gazowa, dzięki której krew transportowana jest do każdej komórki w organizmie.

Niestety, podczas oddychania do układu oddechowego przedostają się substancje znajdujące się w powietrzu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Do takich substancji zaliczamy na przykład: pyłki, zarodniki grzybów, gazy czy substancje żrące.

Haloterapia wzmocni twoją odporność

Ta umiejętność układu oddechowego wykorzystywana jest jednak w prozdrowotnych celach. Powszechnie stosuje się wziewne metody przyjmowania leków.

Na czym to polega?

Istotą inhalacji w haloterapii jest oddychanie powietrzem bogatym w aerozol solny. Aerozol solny w zależności od stopnia rozdrobnienia dociera do różnych partii układu oddechowego i tym samym stymuluje naturalne reakcje obronne organizmu.

W gardle, krtani i nosogardzieli deponują się cząsteczki aerozolu o wielkości większej niż 8 µm, w tchawicy i dużych oskrzelach, cząsteczki o wielkości 5-8 µm. Do oskrzeli i oskrzelików docierają cząsteczki o wymiarach 2-5 µm. Cząsteczki o wielkości poniżej 2 µm docierają do przestrzeni pęcherzykowej płuc.

Atmosferę bogatą w aerozol solny można uzyskać tylko i wyłącznie w sposób sztuczny przy pomocy generatora aerozolu solnego potocznie zwanego halogeneratorem.