Dorastanie na wsi a odporność

Po raz pierwszy zaprezentowano dowody na to, że dorastanie na wsi, w gospodarstwie rolnym, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się układu immunologicznego i powoduje zmniejszenie odpowiedzi immunologicznych na białka z żywności.

Dorastając od najmłodszych lat w złożonym środowisku gospodarstwa rolnego organizm ma więcej limfocytów T w jelitach, które tłumią układ immunologiczny, nie dopuszczając do nadreaktywności i ograniczają odpowiedź immunologiczną na potencjalne alergeny.

Wiele badań epidemiologicznych prowadzonych na dużą skalę sugeruje, że dorastanie w gospodarstwie rolnym jest związane z obniżonym prawdopodobieństwem wystąpienia choroby alergicznej. Jednak dotąd nie udało się wykazać bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między środowiskiem wiejskim i ustalić bezsprzecznie, czy jest ono w tanie aktywnie chronić przed alergiami.

Limfocyty T

zostały zidentyfikowane u wielu gatunków ssaków, w tym i ludzi, jako uniwersalne regulatory funkcjonowania układu odpornościowego; zmniejszenie ich liczby jest często związane z rozwojem alergii, chorób autoimmunologicznych i zapalnych.

Dorastanie na wsi a odporność

Bakterie jelitowe odgrywają zasadniczą rolę w prawidłowym rozwoju układu odpornościowego, a są one otrzymywane ze środowiska we wczesnym okresie życia człowieka czy zwierzęcia.

Czynniki indywidualne

By jednoznacznie stwierdzić, jak dorastanie na wsi wpływa na skłonność do alergii, trzeba by było sprawdzić też indywidualnie, w jakim stopniu inne czynniki – społeczne i wpływ matki w okresie ciąży i karmienia oraz późniejszym, obok zanieczyszczeń powietrznych, antygenów z pościeli i żywienia we wczesnym okresie wzrostu, przyczyniły się do ogólnoustrojowych reakcji układu odpornościowego dziecka.

Dalsze wyjaśnienie mechanizmów leżących u podstaw tych interakcji może pomóc reagować w okresie niemowlęctwa w zapobieganiu rozwojowi chorób immunologicznych w późniejszym życiu.

Źródło – Direct experimental evidence that early-life farm environment influences regulation of immune responses – Pediatric Allergy and Immunology, 03.02.2012