Vitalograph

W przewlekłych chorobach układu oddechowego takich jak astma, copd ( pochp), mukowiscydoza niezbędne jest kontrolowanie naszego stanu zdrowia, by zapewnić odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz ocenić skuteczność terapii.

Urządzenia monitorujące marki Vitalograph umożliwiają pomiar wskaźników PEF/FEV1/FEV6 z dokładnością do -/+ 3 %, zapewniając wczesną i dokładną diagnozę oraz kontrolę symptomów występowania choroby.

Pacjent w bardzo przyjazny sposób kontroluje swój stan zdrowia, a urządzenie automatycznie zapisuje wyniki. Lekarz prowadzący ma możliwość szczegółowej analizy wyników pod kątem sposobu leczenia i występowania czynników zewnętrznych mających wpływ na postępowanie choroby. Szeroki zakres produktów ułatwia dopasowanie produktu do potrzeb zarówno pacjenta, jak i lekarza.

VitalographWybrać można zatem spośród:

  • pikflometrów mechanicznych dla dzieci i dorosłych
  • monitorów elektronicznych dla osób chorych na astmę
  • monitorów elektronicznych dla osób chorych na COPD (POCHP)
  • monitorów elektronicznych wieku płuc – dedykowane osobom chcących rzucić palenie tytoniu
  • monitorów elektronicznych płuc – pokazującym ogólną kondycję naszego układu oddechowego.

Monitory elektroniczne mogą być wyposażone w oprogramowanie na komputery PC, umożliwiające zapisywanie i analizę wyników w oparciu o standardy spirometryczne.

Wszystkie w/w urządzenia można kupić u sponsora naszych konkursów dla astmatyków – w internetowym sklepie medycznym Horn Wellness Group