Diagnozowanie astmy

Oczywiście bardzo istotne jest przeprowadzenie wywiadu, tj. wysłuchanie chorego, ale korzystanie ze słuchawki ma znaczenie drugorzędne.

Jako że astma to nie choroba, a zespół chorobowy, polegający na napadowym, odwracalnym zwężeniu dróg oddechowych z nadreaktywnością oskrzeli w aktywnym i w większości przypadków w nieaktywnym okresie choroby, na bazie zmian zapalnych drzewa oskrzelowego – rozpoznajemy ją na podstawie wywiadów, dla których typowe są napady duszności, głównie w nocy.

Badania dodatkowe

Służą ustaleniu rozpoznania w przypadkach nietypowych (test nadreaktywności oskrzeli) lub sprecyzowaniu typu astmy (stosuje się wówczas *punktowe testy alergenowe, badania plwociny, prowokację aspiryną*).

Nie są tu więc potrzebne bardziej złożone badania dodatkowe – takie jak badanie stężenia tlenku azotu
w wydychanym powietrzu, plwociny lub analiza BALF.

Nie możemy pominąć za to badania spirometrycznego, którym bada się skurcze oskrzeli (próba rozkurczowa) lub stopień przebudowy nieodwracalnego układu oddechowego.

Źródło – Konferencja Mediton Alergia – Astma – Immunologia/2-4.06.2011 / W. Droszcz

Więcej o diagnozowaniu alergii czytaj w dziale TESTY