ASTMA Rodzaje alergii i Uczulenia

Czym różni się astma od POChP?

Czym różni się astma od POChP?

POChP może występować jednocześnie z astmą i zapaleniem dróg oddechowych, ale reakcja zapalna w POChP różni się od typowego zapalenia w astmie.

Odmienne przyczyny

POChP w odróżnieniu od astmy powodują w 90 proc. czynniki zewnętrzne, związane na ogół z czynnym lub biernym paleniem papierosów i narażeniem na działanie substancji drażniących. Dlatego w leczeniu POChP najważniejsze jest zaprzestanie palenia.

Istotny jest też trening fizyczny dostosowany do zaawansowania choroby, a także utrzymanie właściwej masy ciała czyli odpowiednia dieta. Niebezpieczne jest przybieranie na wadze i nadmierne chudnięcie.

Podobnie w leczeniu astmy, gdzie podstawowe znaczenie ma unikanie narażenia na alergeny, ważna jest aktywność fizyczna i właściwa dieta. Lekarze zalecają więc wykonanie testu dietetycznego.

Kolejne różnice

Analizując przyczyny, diagnozowanie czy leczenie obu tych niewyleczalnych chorób można wyróżnić takie różnice jak –

  • okres życia, w którym zaczynamy chorować – na astmę w dzieciństwie, na POChP po 50 roku życia
  • związek z alergią w dzieciństwie lub w rodzinie – przy astmie bywa silny, przy POChP nie ma go na ogół wcale
  • związek z paleniem papierosów – rzadki lub znikomy przy astmie, bardzo duży przy POChP (palacze czynni to 90%, reszta – bierni)
  • występowanie duszności – napadowe, ustępujące samoistnie lub po podaniu leku rozszerzającego oskrzela w astmie, w POChP – duszność wysiłkowa, narastająca w czasie trwania choroby
  • wyniki spirometrii – w astmie między napadami prawidłowe, a w zaostrzeniu astmy – obturacja, odwracalna po leku lub po ustąpieniu zaostrzenia; w POChP obturacja narasta z czasem trwania choroby, czasami jest odwracalna, ale nie całkowicie
  • skuteczność leczenia – w astmie prawidłowe leczenie pozwala na normalne funkcjonowanie chorego, w POChP – leczenie jedynie zmniejsza nasilenie objawów i hamuje postęp choroby
  • rokowania – w astmie są pomyślne (można zahamować objawy i rozwój choroby), w POChP – niestety pomyślne nie bywają.

ABC astmatyka

Ponad 90% pacjentów może w pełni kontrolować swoją chorobę, poddając się nowoczesnej i skutecznej terapii. Zasadniczą rolę w leczeniu odgrywa długofalowa relacja pacjenta z lekarzem oraz postawa pacjenta wobec przewlekłej choroby i sposobu jej leczenia.

Wielu chorych przyjmuje leki tylko doraźnie – i to głównie najsilniej działające preparaty, szybko rozkurczające oskrzela w momencie wystąpienia ataku duszności, zaniedbując tak ważną codzienną systematyczność.

Ze względu na lęk przed wystąpieniem duszności astmatycy unikają wysiłku fizycznego. A ograniczenie ruchu, niechęć do ćwiczeń powoduje brak umiejętności świadomego kontrolowania oddychania, czego można się nauczyć od wykwalifikowanego rehabilitanta.

Fizjoterapia w astmie

Ma na celu przywrócenie prawidłowego fizjologicznego mechanizmu oddychania przeponowego, uczy postępowania w sytuacji napadu duszności, pozwala na utrzymanie dotychczasowej sprawności układu oddechowego lub poprawienie jej poprzez ćwiczenia oddechowe i ogólnokondycyjne, a także uczy efektywnego kaszlu.

Z czego korzystać przy astmie

Każdy astmatyk powinien znać szczytowy przepływ wydechowy PEF (peak expiratory flow), dokonując pomiarów 2 x dziennie.
Wielu astmatyków powinno używać spejser (w ciśnieniowych inhalatorach indywidualnych), umożliwiający prawidłową inhalację, zwiększający dostęp leku do płuc i zmniejszający osadzanie się leku w górnych drogach oddechowych, zmniejszając ryzyko działań ubocznych leku, w stanie ostrej duszności umożliwia bezpieczne podawanie stosunkowo dużej dawki leku rozkurczowego.

Czym różni się astma od POChP?Niektórzy powinni stosować nebulizator sprężarkowy czyli inhalator z napędem elektrycznym, który jest przydatny dla korzystających z pomocy pogotowia ratunkowego z powodu napadów duszności czy ciężkiej astmy.

Uczuleni na roztocza powinni nie tylko unikać wyposażenia domu w pledy, dywany, tapicerowane meble, w których gromadzeni się kurz, ale stosować oczyszczacz powietrza.

Uczuleni na jad owadów – nosić ze sobą strzykawkę z adrenaliną i spróbować odczulania.

Źródło – Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę, materiały edukacyjne Szkoły dla Chorych na Astmę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *