Czym różni się astma od POChP?

POChP może występować jednocześnie z astmą i zapaleniem dróg oddechowych, ale reakcja zapalna w POChP różni się od typowego zapalenia w astmie.

Odmienne przyczyny

POChP w odróżnieniu od astmy powodują w 90 proc. czynniki zewnętrzne, związane na ogół z czynnym lub biernym paleniem papierosów i narażeniem na działanie substancji drażniących. Dlatego w leczeniu POChP najważniejsze jest zaprzestanie palenia.

Istotny jest też trening fizyczny dostosowany do zaawansowania choroby, a także utrzymanie właściwej masy ciała czyli odpowiednia dieta. Niebezpieczne jest przybieranie na wadze i nadmierne chudnięcie.

Podobnie w leczeniu astmy, gdzie podstawowe znaczenie ma unikanie narażenia na alergeny, ważna jest aktywność fizyczna i właściwa dieta. Lekarze zalecają więc wykonanie testu dietetycznego.

Kolejne różnice

Analizując przyczyny, diagnozowanie czy leczenie obu tych niewyleczalnych chorób można wyróżnić takie różnice jak –

  • okres życia, w którym zaczynamy chorować – na astmę w dzieciństwie, na POChP po 50 roku życia
  • związek z alergią w dzieciństwie lub w rodzinie – przy astmie bywa silny, przy POChP nie ma go na ogół wcale
  • związek z paleniem papierosów – rzadki lub znikomy przy astmie, bardzo duży przy POChP (palacze czynni to 90%, reszta – bierni)
  • występowanie duszności – napadowe, ustępujące samoistnie lub po podaniu leku rozszerzającego oskrzela w astmie, w POChP – duszność wysiłkowa, narastająca w czasie trwania choroby
  • wyniki spirometrii – w astmie między napadami prawidłowe, a w zaostrzeniu astmy – obturacja, odwracalna po leku lub po ustąpieniu zaostrzenia; w POChP obturacja narasta z czasem trwania choroby, czasami jest odwracalna, ale nie całkowicie
  • skuteczność leczenia – w astmie prawidłowe leczenie pozwala na normalne funkcjonowanie chorego, w POChP – leczenie jedynie zmniejsza nasilenie objawów i hamuje postęp choroby
  • rokowania – w astmie są pomyślne (można zahamować objawy i rozwój choroby), w POChP – niestety pomyślne nie bywają.