Czym kierujesz się, podejmując decyzje
Burst z Unsplash

Psycholodzy wykazali, iż przy podejmowaniu decyzji możemy kierować się głównie emocjami lub twardymi danymi. Wpływa to również na nasz sposób pracy i prowadzenia rozmów ws. projektów. Wiedząc, czym kierujesz się, podejmując decyzje, możesz uzyskać lepszy wgląd w siebie.

Spis treści:

  1. Podejmowanie decyzji a emocje
  2. Dokonywanie wyborów a analityczne myślenie
  3. Czym kierujesz się, podejmując decyzje?
  4. Kto częściej kieruje się emocjami, a kto twardymi danymi?
  5. Różnice w sposobie myślenia a konlikty międzyludzkie
  6. Jak zrozumieć decyzje drugiej osoby?

Podejmowanie decyzji a emocje

Niektóre osoby podejmując decyzje, kierują się głównie emocjami. Zastanawiają się, czy propozycja drugiej strony budzi w nich radość, czy lęk. Jeśli wygrywa ten drugi, odrzucają ją. Może to dotyczyć również kwestii moralnych. Gdy szef oferuje możliwość rozwoju zawodowego, ale kosztem podjęcia działań sprzecznych z etyką, osoba kierująca się emocjami odrzuci perspektywę awansu. Nie będzie mogła bowiem postąpić wbrew wyznawanym wartościom.

Dokonywanie wyborów a analityczne myślenie

Natomiast myśliciele raczej skupiają się na twardych danych. Biorą pod uwagę to, co muszą zrobić, aby otrzymać awans, czy znajduje się to w ich zasięgu, jakie koszty generuje. Ich argumentacja jest zazwyczaj merytoryczna. Np. nie wezmę udziału w tym projekcie, ponieważ mogę zyskać lepsze pieniądze u konkurencji przy mniejszym nakładzie sił.

Czym kierujesz się, podejmując decyzje?

Zarówno myśliciele, jak i osoby emocjonalne potrafią korzystać z obu rodzajów zasobów, przy czym często jeden z nich dominuje nad drugim. Np. myśliciel też odczuwa emocje związane z czyjąś propozycją. Może uznać, że w tym wypadku warto się nimi kierować, gdyż nie potrafi pracować z kimś chaotycznym lub nadmiernie skupionym na szczegółach. Podejście drugiej osoby jest dla niego na tyle męczące, iż uniemożliwia wywiązywanie się z obowiązków. Osoba emocjonalna też może zwrócić uwagę na aspekt praktyczny podejmowanych przez siebie decyzji. Np. nie cierpię tej pracy, ale nie zrezygnuję z niej, dopóki nie znajdę czegoś lepszego, bo potrzebuję środków do życia.

Kto częściej kieruje się emocjami, a kto twardymi danymi?

Czy większość ludzi przy podejmowaniu decyzji stawia na twarde dane? Okazuje się, że przeważają jednostki stawiające na emocje. Stanowią 55% społeczeństwa, racjonaliści skupieni na twardych danych 45%. Wśród kobiet przeważają osoby kierujące się emocjami. Natomiast wśród mężczyzn dominują myśliciele, jednak ich przewaga nad drugą grupą jest stosunkowo niewielka.

Różnice w sposobie myślenia a konflikty międzyludzkie

Osoba racjonalna często może mieć problem ze zrozumieniem decyzji swojej koleżanki, która jej zdaniem postępuje nielogicznie, rzucając stałą pracę i rozkręcając własną działalność gospodarczą. Działa to też w drugą stronę. Osoba emocjonalna może nie zrozumieć myśliciela, który zgadza się na pracę w środowisku o nieciekawej atmosferze. Obie strony potrzebują zyskać ogląd na różne sposoby podejmowania decyzji. Dla myśliciela liczą się twarde dane, więc w rozmowie z nim należy ich dostarczyć, aby przekonać go do swojego stanowiska. Natomiast, gdy klient kieruje się emocjami, trzeba zbudować z nim dobrą relację.

Jak zrozumieć decyzje drugiej osoby?

Żaden ze sposobów podejmowania decyzji nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych. Trzeba zrozumieć, iż myśliciel denerwuje się, gdy ktoś podważa jego logiczny i uporządkowany sposób myślenia.  Natomiast osoba, dla której liczą się emocje, może poczuć się niekomfortowo, gdy druga osoba jej nie potakuje, lecz w milczeniu analizuje jej wypowiedź. Między ludźmi występują różnice, które należy zaakceptować.