Zawody szczególnie narażone na kontakt z chromem to:

 • pracownicy budowlani,
 • galwanizerzy,
 • ślusarze,
 • drukarze,
 • garbarze,
 • lakiernicy,
 • elektrycy,
 • kierowcy pojazdów mechanicznych,
 • malarze
 • operatorzy maszyn
  czyli zawody wykonywane głównie przez mężczyzn, dlatego alergia u kobiet występuje bardzo rzadko.

Alergia na chrom

Alergia na chromUczulenie występuje na skutek obecności chromu w cemencie, olejach przemysłowych, farbach, płynach galwanicznych i w odczynnikach fotograficznych.

Trudność zapobiegania alergii na chrom stanowią liczne źródła tego alergenu, do których należą: zapałki, pudełka od zapałek, popiół z papierosów, świeżo drukowane gazety, znaczki pocztowe (tylko pewne ich rodzaje), kleje, farby, atramenty, rękawice gumowe, tworzywa sztuczne i wiele innych. Uczulenie powodowane kontaktem z chromem powoduje długotrwały przebieg alergii.