Azbest usuwaj z rozwagą

W przeszłości azbest stosowany był na szeroką skalę do produkcji wyrobów przemysłowych, takich jak płyty dachowe i elewacyjne, a także rury. Ma sporo zalet – jest odporny na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów oraz substancji żrących. Problem w tym, że szkodzi zdrowiu.
Od 1998 roku jego produkcja, import i stosowanie wyrobów, które zawierają azbest jest zakazane.

Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski wyznaczyło cel, by do 2032 roku Polskę „oczyścić” z azbestu i tym samym wyeliminować jego negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Na co szkodzi?

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu (dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i się ich nie wydycha, wyroby azbestowe nie stanowią bowiem zagrożenia dla zdrowia). Ale uwaga. Włókien azbestowych nie zobaczy się gołym okiem!

Azbest usuwaj z rozwagą

Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego, takich jak:

  • pylicy azbestowej (azbestozy),
  • łagodnych zmian opłucowych,
  • raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),
  • międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości
  • łagodniejszych problemów wziewnych – astmy.

Musisz to zgłosić

By zabezpieczyć lub usunąć wyroby azbestowe z własnego domu należy zawiadomić powiatowy urząd nadzoru budowlanego oraz okręgowy inspektorat pracy. Prace te muszą bowiem wykonać specjaliści, którzy zostali do tego odpowiednio przeszkoleni i posiadają odpowiednie wyposażenie.

To niestety kosztowne. Warto zatem wiedzieć, że można postarać się o dofinansowanie całego przedsięwzięcia. Informacje na ten temat można uzyskać w najbliższym urzędzie miasta lub gminy.
DR