astma u dzieci

Astma to przewlekła choroba układu oddechowego, która może rozwinąć się z nieleczonej alergii. Astma u dzieci – jak przygotować malucha na wuef?

Astma u dzieci

Substancje występujące w otoczeniu, czyli alergeny, przyczyniają się do powstania alergii. Te z kolei, mogą rozwinąć się w astmę. Przewlekła choroba dotyczy układu oddechowego. Najbardziej powszechna u dzieci jest astma oskrzelowa. Napady astmy są związane ze zwężeniem oskrzeli. Choroba wymaga leczenia, do czego wykorzystuje się leki wziewne, głównie glikokortykosteroidy. Rozpoznanie choroby jest trudne i wymaga wnikliwej obserwacji opiekunów dziecka.

Astma u dzieci – jak przygotować malucha na wuef?

Astma u dzieci jest poważną chorobą, ale nie powinna stanowić przeszkodę, w podjęciu aktywności fizycznej. Rodzice często zwalniają dziecko z zajęć wychowania fizycznego, w obawie przed nagłymi napadami astmy i pogorszeniem stanu zdrowia. Takie podejście nie ma naukowego uzasadnienia. W zaleceniach dotyczących leczenia astmy u dzieci, znajdziemy bowiem informacje, że wysiłek fizyczny jest doskonałym wspomożeniem układu oddechowego i całego procesu leczenia chorób z nim związanych. Oznacza to, że nasza pociecha powinna korzystać z zajęć wuefu w szkole, ponieważ taka aktywność może wyjść jej tylko na zdrowie. Aktywność fizyczna jest formą kontroli astmy, pozwalającym na życie w większym komforcie i zdrowiu.

Sport pomaga w walce chorobą, ponieważ zwiększa wydolność układu oddechowego, kondycję dziecka i samoocenę. Oczywiście należy wziąć pod uwagę rodzaj dyscypliny. Dla dziecka z astma polecana jest siatkówka, pływanie, surfing czy ćwiczenia interwałowe. Zbyt intensywny i długotrwały wysiłek fizyczny nie jest wskazany.

By nasz maluch mógł ze spokojem uczestniczyć w zajęciach wuefu, warto go do tego odpowiednio przygotować. W tym celu muszą zostać spełnione pewne warunku. Dziecko przede wszystkim powinno mieć prawidłowo zdiagnozowaną chorobę i ustaloną formę leczenia. Oprócz tego, maluch musi znać zasady postępowania, w razie nagłego ataku astmy. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie leki, które przyjmuje regularnie i w nagłych wypadkach. Rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wuefu, o chorobie dziecka, jej objawach i środkach ostrożności. Wtedy nauczyciel będzie mógł dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka, uwzględniając jego alergię.

sportPodstawą do zwolnienia malucha z zajęć wuef, mogą być warunki panujące podczas ćwiczeń. Zakurzona sala gimnastyczna czy szczyt sezonu pylenia, mogą nasilać objawy astmy. Starajmy się jednak zbyt często nie wykorzystywać tego przywileju, ponieważ bezpieczna dawka sportu, zawsze jest dobra dla zdrowia, także astmatyków.

Katarzyna Antos