Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Jak przebiega astma? Proces zapalny powoduje nadaktywność oskrzeli, czyli ich większą skłonność do skurczu, obrzęku błony śluzowej i nadmiernego wydzielania śluzu.

Zwężenie światła oskrzeli i ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe wywołuje napady świszczącego oddechu, duszność i uczucie ściskania w klatce piersiowej.

Astma – choroba cywilizacyjna

Obecny stan środowiska, zanieczyszczenie powietrza oraz nasz styl życia w dużej mierze odpowiada za taką sytuację. Przyczyn astmy może być naprawdę wiele.

Ze względu na przyczyny astmę możemy podzielić na astmę alergiczną i niealergiczną. Czynnikami wywołującymi napady w astmie alergicznej oraz powodującymi zaostrzenia są alergeny. Najczęściej są to alergeny wziewne – kurz, pyłki roślin, sierść zwierząt.

Sposób odżywiania się w dużym stopniu wpływa na ryzyko zachorowania na astmę. Chodzi o wszelkie barwniki i nienaturalne związki zawarte w oferowanej obecnie przez rynek żywności.

W astmie niealergicznej czynnikami wyzwalającymi napady mogą być, między innymi, zanieczyszczone powietrze, dym papierosowy, silny stres, infekcje, wysiłek fizyczny, a nawet zmiana pogody. Palenie tytoniu co najmniej o 1/3 zwiększa ryzyko wystąpienia astmy!

Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Mieszanina gazów zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki, ozonu i tlenków azotu oraz cząsteczek o wymiarach mniejszych niż 10 mikronów, emitowanych z silników dieslowskich, może być szczególnie niebezpieczna i wdychana prowadzi wprost do śmierci osób z ciężką postacią astmy oraz innymi chorobami układu oddechowego.

Przykładem szkodliwego czynnika w miejscu pracy jest związek chemiczny, używany do produkcji farb i bejc. Związek ten również może być przyczyną wywołania astmy.

Czy astmę można odziedziczyć?

Predyspozycje do chorowania na astmę mogą także być dziedziczne, ale na samą wrodzoną skłonność nie umiemy na razie wpływać. Jeśli choćby jedno z rodziców ma astmę, prawdopodobieństwo zachorowania przez dziecko wynosi 30–40 proc. Gdy chorzy są oboje rodzice, to prawdopodobieństwo wzrasta do ponad 60 proc.

Najważniejsze żeby nie lekceważyć objawów ze strony układu oddechowego. Za nawracającym katarem, częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych czy uporczywym kaszlem może kryć się alergia. Pacjenci którzy wiedzą na co są uczuleni powinni unikać kontaktu z alergenami wywołującymi u nich objawy.

Proces zapalny leżący u podłoża alergii i astmy możemy hamować poprzez stosowanie leków zgodne z zaleceniami lekarza. Bardzo ważne są również regularne badania kontrolne. Dobrze dobrane leczenie oraz kontrola to szansa nie tylko na życie bez uciążliwych objawów ale również na zahamowanie rozwoju cięższej postaci choroby i jej powikłań. Jeśli astma nie jest właściwie kontrolowana za pomocą leków hamujących proces zapalny, dochodzi do uszkodzenia, przebudowy ściany i trwałego zwężenia oskrzeli.

Ile osób cierpi na astmę?

Niedawno przeprowadzone badania epidemiologiczne wykazują, że w Polsce na astmę cierpi ponad 2 miliony dorosłych, ale niestety tylko 25% ten temat traktuje poważnie. Pamiętajmy że bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Jak wygląda badanie spirometryczne?

Badanie spirometryczne to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonując to badanie ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Wykonywana jest tzw. spirometria podstawowa oraz spirometria po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela – co pozwala potwierdzić zmienną obturację (diagnostyka astmy).