ASTMA Rodzaje alergii i Uczulenia

Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Jak przebiega astma? Proces zapalny powoduje nadaktywność oskrzeli, czyli ich większą skłonność do skurczu, obrzęku błony śluzowej i nadmiernego wydzielania śluzu.

Zwężenie światła oskrzeli i ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe wywołuje napady świszczącego oddechu, duszność i uczucie ściskania w klatce piersiowej.

Astma – choroba cywilizacyjna

Obecny stan środowiska, zanieczyszczenie powietrza oraz nasz styl życia w dużej mierze odpowiada za taką sytuację. Przyczyn astmy może być naprawdę wiele.

Ze względu na przyczyny astmę możemy podzielić na astmę alergiczną i niealergiczną. Czynnikami wywołującymi napady w astmie alergicznej oraz powodującymi zaostrzenia są alergeny. Najczęściej są to alergeny wziewne – kurz, pyłki roślin, sierść zwierząt.

Sposób odżywiania się w dużym stopniu wpływa na ryzyko zachorowania na astmę. Chodzi o wszelkie barwniki i nienaturalne związki zawarte w oferowanej obecnie przez rynek żywności.

W astmie niealergicznej czynnikami wyzwalającymi napady mogą być, między innymi, zanieczyszczone powietrze, dym papierosowy, silny stres, infekcje, wysiłek fizyczny, a nawet zmiana pogody. Palenie tytoniu co najmniej o 1/3 zwiększa ryzyko wystąpienia astmy!

Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Mieszanina gazów zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki, ozonu i tlenków azotu oraz cząsteczek o wymiarach mniejszych niż 10 mikronów, emitowanych z silników dieslowskich, może być szczególnie niebezpieczna i wdychana prowadzi wprost do śmierci osób z ciężką postacią astmy oraz innymi chorobami układu oddechowego.

Przykładem szkodliwego czynnika w miejscu pracy jest związek chemiczny, używany do produkcji farb i bejc. Związek ten również może być przyczyną wywołania astmy.

Czy astmę można odziedziczyć?

Predyspozycje do chorowania na astmę mogą także być dziedziczne, ale na samą wrodzoną skłonność nie umiemy na razie wpływać. Jeśli choćby jedno z rodziców ma astmę, prawdopodobieństwo zachorowania przez dziecko wynosi 30–40 proc. Gdy chorzy są oboje rodzice, to prawdopodobieństwo wzrasta do ponad 60 proc.

Najważniejsze żeby nie lekceważyć objawów ze strony układu oddechowego. Za nawracającym katarem, częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych czy uporczywym kaszlem może kryć się alergia. Pacjenci którzy wiedzą na co są uczuleni powinni unikać kontaktu z alergenami wywołującymi u nich objawy.

Proces zapalny leżący u podłoża alergii i astmy możemy hamować poprzez stosowanie leków zgodne z zaleceniami lekarza. Bardzo ważne są również regularne badania kontrolne. Dobrze dobrane leczenie oraz kontrola to szansa nie tylko na życie bez uciążliwych objawów ale również na zahamowanie rozwoju cięższej postaci choroby i jej powikłań. Jeśli astma nie jest właściwie kontrolowana za pomocą leków hamujących proces zapalny, dochodzi do uszkodzenia, przebudowy ściany i trwałego zwężenia oskrzeli.

Ile osób cierpi na astmę?

Niedawno przeprowadzone badania epidemiologiczne wykazują, że w Polsce na astmę cierpi ponad 2 miliony dorosłych, ale niestety tylko 25% ten temat traktuje poważnie. Pamiętajmy że bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Jak wygląda badanie spirometryczne?

Badanie spirometryczne to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonując to badanie ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Wykonywana jest tzw. spirometria podstawowa oraz spirometria po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela – co pozwala potwierdzić zmienną obturację (diagnostyka astmy).

Przed wykonaniem badania (minimum przez 4 h) nie należy palić papierosów ani pić alkoholu. Nie powinno się jeść obfitych posiłków (2 h przed badaniem). Nie należy również bezpośrednio przed spirometrią wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.

Podczas badania oddycha się przez ustnik aparatu. Wargami należy objąć ustnik aparatu i dokładnie wykonywać polecenia osoby przeprowadzającej badanie.

Wynik badania w znacznym stopniu zależy od wysiłku pacjenta

Badanie wykonywane jest w pozycji siedzącej. Na początku oddychamy spokojnie, następnie na dany znak nabieramy maksymalnie głęboko powietrza i wykonujemy jak najmocniejszy i szybki wydech.

Trudność sprawia kontynuacja wydechu jak najdłużej, mimo wrażenia, że w płucach nie ma już powietrza.

Badanie nie jest szkodliwe dla zdrowia, zwykle powtarza się je 3 razy, a uzyskane wyniki powinny być podobne.

Jeśli spirometria wykonywana jest po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych. Podczas ustalania terminu badania rejestratorka powinna poinformować pacjenta o konieczności odstawienia leków rozkurczających oskrzela przed badaniem.

Osoby, u których rozpoznano tętniaka, pacjenci po przebytej niedawno operacji okulistycznej oraz po odwarstwieniu siatkówki, po œwieżo przebytym zawale serca, osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania. nie powinny wykonywać badania spirometrycznego.

Astma coraz bardziej rozpowszechniona

Jakość badania ocenia lekarz biorąc pod uwagę kilka parametrów oraz to czy pacjent włożył w nie dostatecznie dużo wysiłku.

Jak zinterpretować wyniki spirometrii?

Wyniki spirometrii przedstawione są w postaci liczbowej lub też w postaci wykresów. Najczęściej stosuje się tzw. krzywą przepływu objętości. Jest to wykres, w którym na osi pionowej zaznaczony jest przepływ, a na poziomej objętość wdychanego i wydychanego powietrza.

Wyniki w postaci liczbowej są podawane jako wartości bezwzględne oraz w odniesieniu do wartości prawidłowych dla osoby danej rasy, płci i wzrostu.

Badanie spirometryczne stosowane jest w celu rozpoznawania astmy należy jednak pamiętać, że są inne choroby, które powodują podobne zmiany w spirometrii.

Spirometria jest to badanie, które pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby, dobą optymalnego leczenia, obiektywną ocenę jego skuteczności oraz ustalenie rokowania.”

Przebadaj się – miej astmę pod kontrolą

Centrum Medyczne Synexus, zaprasza dorosłych pacjentów z astmą na bezpłatne badania spirometryczne i konsultacje lekarskie do wszystkich ośrodków w Polsce:

 • Centrum Medyczne SYNEXUS GDYNIA
  ul. Władysława IV 59
  81-384 Gdynia
  tel.: 58 712 80 00
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 • Centrum Medyczne SYNEXUS KATOWICE
  ul. Konckiego 3
  40-040 Katowice
  tel.: 32 202 14 14
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 • Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA
  ul. Leszno 12
  01-192 Warszawa
  tel.: 22 644 41 63
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 • Centrum Medyczne SYNEXUS WROCŁAW
  ul. Swobodna 8a
  50-088 Wrocław
  tel.: 71 772 60 00
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00