ASTMA Rodzaje alergii i Uczulenia

Astma a alergia u dzieci – jak je odróżnić i wykryć w dzieciństwie?

Astma a alergia u dzieci – jak je odróżnić i wykryć w dzieciństwie?

Nierzadko alergia mylona jest z astmą. Niewątpliwie są to pojęcia pokrewne, ale nie synonimy. Można mieć bowiem alergię z objawami astmy – lub bez takich objawów. Alergia jest nadmierną reakcją na określone czynniki, tj. pyłki, sierść zwierząt, niektóre leki lub składniki pokarmów.

Reakcja ta może przybierać różne postacie: łzawienie, swędzenie oczu, zatkany nos lub katar, rumień skóry lub wywołać objawy astmy. Astma jest jedną z reakcji, jaka może występować w alergii.

K. Janowicz z gdańskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziła badania dotyczące świadomości rodziców w zakresie wykrywania reakcji alergicznej – astmy u dzieci.

Efekty edukacji rodziców

  • Liczba rodziców deklarujących znajomość objawów astmy po realizacji programu w szkole – 88,6%
  • Liczba rodziców wiedzących czego unikać, by nie wywołać objawów astmy po realizacji programu w szkole – 88,8%
  • Liczba rodziców, którzy nie są pewni, czy potrafiliby rozpoznać objawy astmy u dziecka – 33,0%

Wyniki badań wskazują, że największa grupa spośród zbadanych 1390 rodziców dzieci ze szkół podstawowych (aż 68% z nich) twierdzi, że alergia stwierdzona u dziecka łączy się często z możliwością wystąpienia u niego astmy oskrzelowej.

Z kolei 22% rodziców uważa, że alergia u dziecka bardzo rzadko łączy się z możliwością wystąpienia u niego astmy. Natomiast tylko po 5% osób badanych uważa, że nie ma takiego związku lub nie ma zdania na ten temat.

Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi akcję „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, która ma na celu wyjaśnianie związków między zdrowiem a chorobą, skutkami działania lub zaniechania działań. Z wcześnie wykrytą i prawidłowo leczoną astmą oskrzelową można normalnie żyć, mimo iż jest ona choroba przewlekłą.

Zbyt późne jej rozpoznanie oraz jej niekontrolowany przebieg może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych – a w efekcie nawet do inwalidztwa. Stąd bardzo ważne jest wczesne wykrycie astmy u małych dzieci i zapobieganie rozwojowi pełnych objawów tej choroby. (więcej na ten temat można przeczytać w: Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. Wyd. AWF, Gdańsk 2008).

Państwowa Inspekcja Sanitarnej, choć nie zawsze mamy świadomość szerokiej roli, jaką pełni, łączy działalność kontrolno-badawczą z oświatowo-zdrowotną i z promocją zdrowia. Od powszechnej edukacji zdrowotnej po promowanie zdrowia realizowane we współpracy z innymi instytucjami.

Realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” przynosi oczekiwane rezultaty w postaci wzrostu wiadomości i umiejętności rodziców w zakresie diagnozowania możliwej choroby ich dzieci. Efekt jest wynikiem systematycznego badania skutków podejmowanych działań edukacyjnych i uwzględniania wyników przy okazji przygotowywania kolejnych projektów edukacji zdrowotnej.