Alergia na karaluchy a astma u dzieci

Częstość występowania astmy u dzieci zależy niejednokrotnie od dzielnicy i waha się np. w USA od 3% do 19%.

Objawy i nasilenie astmy u dzieci zaobserwowano w konfrontacji z ich środowiskiem życia – obecnością insektów w domu, hodowaniem gryzoni, kota czy nagromadzeniem roztoczy kurzu domowego.

Okazało się, że karaluchy, myszy i alergeny kota mają znacznie wyższe stężenie w domach, znajdujących się w rejonie, gdzie astma była częstym problemem.

Badania przeprowadzone na dzieciach z centrów miast wykazały, że uczulenie na alergeny karalucha i myszy jest związane z astmą zdiagnozowaną u tych dzieci.

Nadwrażliwość na alergeny insektów (uczulenie na karaluchy), gryzoni i kotów była dwa razy częstsza u małych astmatyków.

Źródło: Journal of Clinical Immunology