Światowy dzień astmy

W pierwszym roku obchody zorganizowano w 35 krajach. Od początku celem tej inicjatywy jest zwrócenie społecznej uwagi na narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny, jakim staje się astma na całym świecie. Mimo, że największy wzrost zachorowań na astmę można zaobserwować w krajach rozwiniętych, to ponad 80% zgonów spowodowanych astmą dotyczy krajów biednych i rozwijających się.

Astma to też ogromne wyzwanie polskiego środowiska medycznego – wg badań ECAP 75% osób z tą chorobą może mieć źle zdiagnozowaną astmę lub nawet nie wiedzieć, że na nią cierpi. W związku z tym należy propagować zalecenia dotyczących postępowania w astmie oskrzelowej wśród pracowników Służby Zdrowia, edukować pacjentów oraz utrzymać przez właściwy system refundacyjny dostępność leków, zapewniających uzyskanie i utrzymanie kontroli choroby u większości pacjentów.

Nieleczona lub źle leczona, jest przyczyną uciążliwych i męczących objawów, zaburza sen, ogranicza wydolność wysiłkową, ogranicza wykonywanie codziennych czynności, jest przyczyną częstych nieobecności w szkole, a w konsekwencji złych wyników w nauczaniu, jest przyczyną niezdolności do wykonywania pracy zawodowej, inwalidztwa, a nawet śmierci. W 2006 roku z powodu astmy zmarło 225 tysięcy ludzi na świecie. W Polsce z tego powodu co roku umiera około 1500 chorych.

Światowy dzień astmyJakie inicjatywy są podejmowane z okazji Dnia Astmy w tym roku?
Poza konferencjami naukowymi, audycjami w radio czy lokalnych telewizjach można np. przebadać się za darmo (taką możliwość oferuje m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, który będzie prowadzić bezpłatne badania w kierunku astmy i alergii – spirometryczne uzupełnione badaniem FENO z określeniem stanu zapalnego w drzewie oskrzelowym oraz testy skórne).