forma ostra alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych