Psychologia

Strategie obronne Dziecka Cienia

Nie ma ludzi idealnych, każdy rodzic popełnia czasem błąd wychowawczy.  Nie zawsze jednak ma on duży wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Rodzice, którzy popełniają stosunkowo mało błędów wychowawczych lub są one niewielkiego kalibru, zazwyczaj wypuszczają w świat Dziecko Słońca. Czasem…

Czytaj więcej