Problemy wziewne a zmiany klimatyczne

Na całym świecie odnotowuje się wzrost częstości występowania astmy, alergii, infekcji i chorób sercowo-naczyniowych, wynikający ze skutków globalnych zmian klimatu, w tym wzrostu temperatury, pogorszenia poziomu ozonu na obszarach miejskich, rozprzestrzeniania się pustynnienia i ekspansji obszarów występowania chorób zakaźnych.

Co powoduje schorzenia oddechowe?

Amerykańska organizacja zawodowa pulmonologów, chirurgów klatki piersiowej i terapeutów oddechowych (z 15 tys. członków z całego świata) zainicjowała międzynarodową współpracę w celu szukania odpowiedzi na istniejące i przewidywane negatywne skutki zdrowotne globalnego ocieplenia, w tym problemy jakości powietrza.

Te ostatnie wynikają m.in. z coraz większej ilości dymów i pyłów powstających na skutek coraz częstszych w skali globalnej pożarów, ocieplenia klimatu czy obecności w powietrzu pozostałości po burzach piaskowych, coraz częstszych przez szerzące się pustynnienie.

Problemy wziewne a zmiany klimatyczne

Specjaliści próbują znaleźć odpowiedzi na pytania: w jaki sposób zmiany klimatu mogą wpłynąć na podział chorób układu oddechowego na świecie, jaki ma wpływ ocieplenie klimatu na adaptację organizmu oraz jak upał wpływa na organizmy poszczególnych osób i społeczności.

Skutki zdrowotne

są wielorako związane z globalnymi zmianami klimatu. Np. pewne zarodniki pleśni, które wcześniej obserwowano jedynie w Ameryce Środkowej są wyłapywane z powietrza w najbardziej wysuniętych na północ obszarach Kanady, przyczyniając się do wzrostu alergii i astmy na całym kontynencie, wraz ze zmianami klimatycznymi tam panującymi. Inny przykład to choroby zakaźne, typowe dla regionu Morza Śródziemnego obecnie dostrzegane w najbardziej wysuniętych na północ rejonach Skandynawii, gdzie temperatury podnoszą się z każdą dekadą.

Podobnie jest z chorobami przenoszonymi przez pasożyty i organizmy, których zasięg sukcesywnie się powiększa, wraz ze wzrostem temperatury.