Alergia u dzieci LECZENIE I PROFILAKTYKA

Problem terapii alternatywnych w astmie

Problem terapii alternatywnych w astmie

Co 7 rodzic próbuje leczyć swoje dzieci metodami alternatywnymi – i to głównie dzieci poniżej 6 roku życia. To odsetek pięciokrotnie niższy niż w USA, gdzie aż 60 proc. rodziców uważa, iż medycyna alternatywna pomaga w leczeniu astmy.

Najczęściej stosowane metody to –

  • podawanie witamin,
  • homeopatia
  • akupunktura
  • chiropraktyka
  • ziołolecznictwo.

Problem niewiedzy

Badania potwierdziły, że u dzieci leczonych alternatywnie astma jest dwukrotnie częściej źle kontrolowana niż u dzieci, u których nie stosowano takich metod.

Problem terapii alternatywnych w astmieDotychczas żadne z wiarygodnych badań nie wykazało, by powyższe metody były skuteczne w leczeniu astmy, ale świadomość ryzyka związanego ze stosowaniem terapii alternatywnych, np. możliwości interakcji z konwencjonalnymi lekami, jest naprawdę niska. Brakuje dowodów na skuteczność tych metod, a właśnie u dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej dochodzi do zaostrzenia choroby.

Leczenie astmy

Obecnie za podstawę leczenia astmy uznaje się

  • glikokortykosteroidy wziewne, które wygaszają stan zapalny, będący podłożem tej choroby
  • beta2-mimetyki – leki rozszerzające oskrzela.

Stosując je zgodnie z zaleceniami lekarza, większość astmatyków może prowadzić normalne, aktywne życie.

Śmiertelność przez astmę

Śmiertelność z powodu astmy jest relatywnie niska, m.in. dzięki wprowadzeniu do leczenia ok. 30 lat temu glikokortykosteroidów wziewnych – im więcej tych leków jest stosowana przez astmatyków tym umieralność z powodu astmy jest mniejsza.

Problem terapii alternatywnych w astmieW leczeniu astmy popularyzują się preparaty skojarzone łaczące w jednym inhalatorze glikokortykosteroid i beta2-mimetyk, co jest znacznie lepsze niż podawanie tych leków oddzielnie, gdyż po połączeniu efekt ich działania nie sumuje się, ale potęguje oraz – co ważne – uniemożliwia to astmatykom odstawianie inhalatora ze steroidem od razu, gdy ich stan się poprawia.

Źródło: „PAP/ Rynek Zdrowia”, www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Terapie-alternatywne-przyczyna-zlej-kontroli-astmy,104224,8.html