Nowa metoda wykrywania astmy alergicznej

Uczeni z uniwersytetu w Aveiro, na północy Portugalii, zaprezentowali nową metodę wykrywania astmy alergicznej u dzieci.

Portugalscy badacze wykrywają chorobę na bazie kompleksowej analizy kilku czynników. Wśród nich jest m.in. analiza oddechu pacjenta, a także przebieg jego metabolizmu.

Dzięki zbiorowi kilku zmiennych udało nam się opracować schemat rozpoznawania alergicznej astmy u dzieci. Jest on szybszy od stosowanych powszechnie w medycynie oraz zdecydowanie mniej inwazyjny – poinformowała prof. Silvia Rocha, kierownik zespołu badawczego z uniwersytetu w Aveiro.

Nowy rodzaj diagnozy opiera się na wykorzystaniu bioinformatyki oraz genetyki. Badanie obejmuje m.in. obserwację wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi genami pacjenta, a także wytwarzanych przez geny fenotypów, jak również porównanie analiz dzieci chorych i zdrowych.

Nowa metoda wykrywania astmy alergicznej

W trakcie dotychczasowych badań udało się rozwinąć metody zbierania lotnych związków organicznych. Kontynuacja prac powinna pomóc w opracowaniu skuteczniejszych terapii obserwacji chorych i jeszcze szybszych metod diagnostyki tego schorzenia.

Prowadzone od trzech lat w Aveiro prace nad wdrażaniem nowej metody wykrywania astmy alergicznej u dzieci realizowane są we współpracy z oddziałem pediatrycznym miejscowego szpitala. Impulsem do prac uczonych był przypadek 12-letniej pacjentki, u której pierwsza diagnoza, bazująca na tradycyjnym badaniu, sugerowała inne schorzenie niż astma alergiczna.

Astma jest przewlekłą chorobą układu oddechowego przejawiającą się występowaniem ataków duszności. Jej alergiczną odmianę powodują m.in. pyłki kwiatowe, roztocza oraz pleśń. Szacuje się, że na chorobę tą cierpi ponad milion osób na całym świecie. Alergia jest odpowiedzialna za 80 proc. przypadków astmy wśród dzieci.
M.Zatyka

PAP – Nauka w Polsce/ 2011-11-14