Astmatykom wystarczy jedna dawka dziennie

Nowy lek wziewny – pirośluzan flutikazonu – dłużej utrzymuje się w tkankach układu oddechowego i nie wymaga stosowania w dwóch dawkach dobowych, jak wszystkie inne leki.

Pirośluzan flutikazonu w grupie testujących lek astmatyków był dobrze tolerowany, częstość występowania efektów ubocznych w grupach przyjmujących substancję czynną była na niskim poziomie – porównywalnym do grupy z placebo. W kilku przypadkach wystąpiła grzybica jamy ustnej, a u trzech chorych doszło do rozwoju obrzęków i konieczności wycofania z badania.

Wśród najczęstszych efektów ubocznych autorzy wymieniają: bóle głowy, infekcje górnych dróg oddechowych, ból okolic jamy nosowo-gardłowej, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, jak również stan zapalny w zatokach. W grupie z placebo częstość powyższych objawów niepożądanych była podobna. Pirośluzan flutikazony nie wpłynął na stężenie kortyzolu w moczu w porównaniu z placebo.

Skuteczność jednej dawki pirośluzanu flutikazonu wynika z jego aktywności utrzymującej się przez 24 godziny po podaniu. Preparat ten daje możliwość zastosowania w jednej dawce dziennie w leczeniu astmy oskrzelowej.

Źródło – www.ncbi.nlm.nih.gov/ Rynek Zdrowia/ oprac. dr n. med. M. Chałubiński