Astma - czy jest dziedziczna?

Brak jakiegokolwiek obciążenia dziedzicznego u rodziców nie wyklucza, że dziecko nie będzie astmatykiem.

W jaki sposób rozpoznaje się astmę?

W astmie oskrzelowej, podobnie jak w wielu innych chorobach alergicznych, dobrze zebrany wywiad jest dużym sukcesem w rozpoznaniu dolegliwości. Dodatkowo wykonuje się:
1. badania spirometryczne,
2. test odwracalności obturacji oskrzeli,
3. badania na liczbę eozynofilów we krwi,
4. testy alergologiczne,
5. gazometrię,
6. badanie przedmiotowe.

Celem tych badań jest zidentyfikowanie przyczyny astmy

W przypadku dzieci o wiele trudniej jest zdiagnozować astmę. Nie zawsze najczęstsze jej objawy takie jak kaszel, napady duszności występują u małych pacjentów. Ciężko u małego dziecka wykonać badanie spirometryczne, można powiedzieć, że jest to prawie niewykonalne. Dlatego tu się bardzo sprawdza szczegółowy wywiad i testy.

Badania skórne wykonuje się u dzieci od 3 m-ca życia.