Alergik na zajęciach wychowania fizycznego

Dlaczego alergicy nie ćwiczą?

Niechęć do aktywności fizycznej i wysiłku jest bardzo powszechny wśród dzieci i młodzieży z alergią i astmą. Nie bierze się jednak sam z siebie. Pewne schematy myślenia utrwalają dzieciom ich rodzice, bardzo często w ramach leczenia chroniąc ich przed wszelkimi formami ruchu. Rodzice małych alergików nie pozwalają im na bieganie czy jazdę na rowerze w obawie przed nasileniem objawów choroby. Dzieci również rzadko lub wcale nie ćwiczą na szkolnych zajęciach wychowania fizycznego. Wraz z wiekiem utrwala się w nich niechęć do wysiłku i przekonanie o własnej słabości względem rówieśników.

Dlaczego ćwiczenia dla alergika są ważne?

Mali i duzi alergicy bezwzględnie powinni uczestniczyć we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego, a także w innych, pozaszkolnych formach aktywności fizycznej. Wbrew powszechnej opinii i obawom rodziców ruch ma bardzo korzystny wpływ nie tylko na rozwój młodego człowieka, ale także na chorobę. Odpowiednie ćwiczenia mogą usprawnić pracę płuc i powiększyć ich pojemność, dzięki czemu dziecko będzie lepiej oddychało i mniej się męczyło. Aktywność fizyczna w grupie rówieśników podnosi poziom satysfakcji i wiary we własne możliwości, nie izoluje dziecka od rówieśników i nie nakłada na niego etykietki „gorszego”, „niepełnosprawnego”. Dzięki temu alergik lepiej rozwija się umysłowo.

Alergik na zajęciach wychowania fizycznego

Specjalne warunki dla alergika?

Kolejnym powodem, dla którego alergicy tak rzadko ćwiczą na lekcjach W-F jest brak odpowiednich warunków i niedostateczna wiedza nauczycieli o chorobach, takich jak alergia i astma. Alergicy powinni mieć zapewnione czyste, dobrze wywietrzone sale gimnastyczne, bez kurzu i pleśni oraz szatnie z natryskiem. Nauczyciele muszą współpracować z rodzicami i higienistkami szkolnymi w zakresie wymiany informacji o chorobie ucznia. Istotne jest dobranie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniając porę roku, temperaturę i aktualny stan zdrowia (remisję lub nawrót choroby).