Alergia u dzieci SZKOŁA I RÓWIEŚNICY

Alergik na zajęciach wychowania fizycznego

Alergik na zajęciach wychowania fizycznego

Dlaczego alergicy nie ćwiczą?

Niechęć do aktywności fizycznej i wysiłku jest bardzo powszechny wśród dzieci i młodzieży z alergią i astmą. Nie bierze się jednak sam z siebie. Pewne schematy myślenia utrwalają dzieciom ich rodzice, bardzo często w ramach leczenia chroniąc ich przed wszelkimi formami ruchu. Rodzice małych alergików nie pozwalają im na bieganie czy jazdę na rowerze w obawie przed nasileniem objawów choroby. Dzieci również rzadko lub wcale nie ćwiczą na szkolnych zajęciach wychowania fizycznego. Wraz z wiekiem utrwala się w nich niechęć do wysiłku i przekonanie o własnej słabości względem rówieśników.

Dlaczego ćwiczenia dla alergika są ważne?

Mali i duzi alergicy bezwzględnie powinni uczestniczyć we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego, a także w innych, pozaszkolnych formach aktywności fizycznej. Wbrew powszechnej opinii i obawom rodziców ruch ma bardzo korzystny wpływ nie tylko na rozwój młodego człowieka, ale także na chorobę. Odpowiednie ćwiczenia mogą usprawnić pracę płuc i powiększyć ich pojemność, dzięki czemu dziecko będzie lepiej oddychało i mniej się męczyło. Aktywność fizyczna w grupie rówieśników podnosi poziom satysfakcji i wiary we własne możliwości, nie izoluje dziecka od rówieśników i nie nakłada na niego etykietki „gorszego”, „niepełnosprawnego”. Dzięki temu alergik lepiej rozwija się umysłowo.

Alergik na zajęciach wychowania fizycznego

Specjalne warunki dla alergika?

Kolejnym powodem, dla którego alergicy tak rzadko ćwiczą na lekcjach W-F jest brak odpowiednich warunków i niedostateczna wiedza nauczycieli o chorobach, takich jak alergia i astma. Alergicy powinni mieć zapewnione czyste, dobrze wywietrzone sale gimnastyczne, bez kurzu i pleśni oraz szatnie z natryskiem. Nauczyciele muszą współpracować z rodzicami i higienistkami szkolnymi w zakresie wymiany informacji o chorobie ucznia. Istotne jest dobranie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniając porę roku, temperaturę i aktualny stan zdrowia (remisję lub nawrót choroby).

Specjalne warunki dla alergika? cd.

Alergik, który jest uczulony na pyłki roślin nie powinien w okresie intensywnie ćwiczyć na dworze. Astmatykom nie wolno wykonywać wysiłku przy zbyt niskiej temperaturze. Bardzo ważne jest również, by dziecko zawsze miało ze sobą leki, które w razie potrzeby będzie mogło zażyć.

Jakie ćwiczenia dla alergika?

Alergicy i astmatycy niestety nie mogą wykonywać dokładnie tych samych ćwiczeń, co ich rówieśnicy. Wynika to ze specyfiki ich choroby, dlatego wszystkie ćwiczenia muszą zostać dopasowane do konkretnego ucznia i jego sytuacji zdrowotnej. Dla alergików doskonałą formą ćwiczeń są gry zespołowe, gimnastyka, pływanie (o ile nie występuje nadwrażliwość na chlor) i ćwiczenia o krótkim natężeniu wysiłku, np. bieg krótkodystansowy.

Według skandynawskich lekarzy i nauczycieli, którzy dokładnie zbadali to zagadnienie, oskrzela rozszerzają się w pierwszej minucie wysiłku, a następnie następuje ich gwałtowne skurczenie (wtedy może wystąpić duszność). Po 4 minutach wszystko wraca do normy. Skandynawowie opracowali system, w którym astmatyk intensywnie ćwiczy przez pierwszą minutę, np. biegnie, a następnie 4 minuty odpoczywa spokojnie maszerując. Następnie znowu biegnie i odpoczywa. Taki system pomaga zwiększyć kondycję przy jednoczesnym zadbaniu o zdrowie.

Mali alergicy i astmatycy nie muszą być izolowani od rówieśników i chowani niczym przysłowiowe jajko. Wystarczy dobra współpraca nauczyciela z rodzicami i zachowanie podstawowej ostrożności, by dziecko wyrosło na sprawnego i zdrowego człowieka.