KUCHNIA ALERGIKA Życie z alergią

Żywność ekologiczna nadzieją dla alergików?

żywność ekologiczna

Nasi dziadkowie doskonale pamiętają, czym jest głód. Osoby, które przeżyły II wojnę światową, miały ograniczony dostęp do żywności. Nowoczesne rolnictwo stara się zaspokoić potrzeby miliardów ludzi. W związku z tym, iż jesteśmy skazani na kataklizmy i klęski żywiołowe, żywność produkuje się na skalę masową.

Zalety nowoczesnego rolnictwa

Nowoczesne rolnictwo charakteryzuje się wysoką wydajnością. Jeszcze 20 lat temu z 1 ha zbierało się kilka ton warzyw, dziś kilkanaście. Ogromny postęp zawdzięczamy innowacyjnym maszynom oraz środkom ochrony roślin. Herbicydy zwalczają chwasty, które konkurują o światło, wodę i składniki mineralne ze zbożami, owocami i warzywami. Z kolei insektycydy chronią rośliny uprawne przed owadami, które przyczyniają się do znacznych strat. Sałata z nadgryzionymi liśćmi nie zostanie przyjęta w skupie.

żywność ekologiczna

Rola fungicydów

Pleśnie, które atakują produkty rolne, są szczególnie niebezpieczne. O ile ślimaki czy stonka ziemniaczana przyczyniają się do zmniejszenia plonów, o tyle grzyby mikroskopowe mogą wywołać zatrucie pokarmowe. Mikotoksyny, czyli substancje wytwarzane przez pleśnie, wykazują zdolność do kumulowania się w naszym organizmie. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż wspomniane związki chemiczne sprzyjają namnażaniu komórek nowotworowych. Ponadto pleśnie pogarszają walory organoleptyczne płodów rolnych. Naukowcy opracowali fungicydy, czyli preparaty, które chronią uprawy przed atakiem grzybów mikroskopowych.

Rośliny modyfikowane genetycznie

Okazałe owoce i warzywa zawdzięczamy inżynierii genetycznej, ewolucji oraz chemii. Najmniej zastrzeżeń budzą rośliny poliploidalne, które posiadają dodatkowe zestawy chromosomów dzięki procesom zachodzącym w przyrodzie. Niestety, na powstawanie nowej odmiany musimy trochę poczekać. Inżynieria genetyczna przyspiesza bieg rzeczy. Na bazie wprowadzonych genów powstają białka, w tym potencjalne alergeny. Równie niebezpieczne są syntetyczne nawozy. Wprawdzie pozwalają one zwiększyć plonowanie, ale jednocześnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Azotany, fosforany itp. zaburzają nasz metabolizm.

Popularność żywności ekologicznej

Żywność wytwarzana przez nowoczesne rolnictwo zawiera substancje egzogenne, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą ekologiczne owoce i warzywa.

Uprawy wolne od sztucznych nawozów

Osoby, które pragną określać swoje wyroby mianem ekologicznych, muszą spełnić szereg norm. Ich uprawy muszą być wolne od syntetycznych nawozów i pestycydów. Jednocześnie nie mogą obciążać środowiska w większym stopniu niż naturalne ekosystemy. Wymogi nie podlegają subiektywnym ocenom. Deklaracje rolników i producentów żywności weryfikują kontrole. Jeśli urzędnicy dopatrzą się uchybień i zaniedbań, przedsiębiorca nie będzie mógł określać swoich wyrobów jako ekologicznych.

żywność ekologiczna

Certyfikat żywności ekologicznej

Osoby, które zajmują się wytwarzaniem żywności ekologicznej, muszą zamieścić na opakowaniu stosowny certyfikat. Odpowiednie zaświadczenie wydają firmy, które spełniły wymogi określone przez ustawodawcę.

Choć ekologiczne warzywa i owoce są wolne do sztucznych pestycydów, insektycydów itp., mogą wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli szkodzi nam białko pomidora, tradycyjne uprawy nie uchronią nas przed dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.