Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Urlop rodzicielski

urlop rodzicielski

Po urodzeniu dziecka, przysługuje nam urlop rodzicielski. Jakie przywileje są z nim związane? Czy coś się zmieni w 2017 roku? Co warto wiedzieć o urlopie rodzicielskim?

Urlop rodzicielski – mama i tata

Urlop rodzicielski to okres, kiedy rodzice dziecka mogą zająć się jego opieką, co jest szczególnie ważne w pierwszych miesiącach życia dziecka. Po okresie, jakim jest urlop macierzyński, mama dziecka może wykorzystać urlop rodzicielski, który wynosi 32 tygodnie. Obecnie łączymy go z urlopem macierzyńskim, ze względu na takie same uprawnienia. Całość wynosi więc 52 tygodnie płatnego urlopu. W przypadku wieloraczków, długość urlopu wydłuża się proporcjonalnie do ilości urodzonych dzieci. Oczywiście matka dziecka może zrezygnować z całości lub części takiego świadczenia. Wtedy o przyznanie urlopu rodzicielskiego może starać się ojciec dziecka, składając odpowiedni wniosek. Pracodawca musi przyjąć taki wniosek, choć może wystosować pismo odmowne. Tata może nie dostać urlopu, jeśli jego pozostała część jest krótsza niż 8 tygodni bądź nie ma zachowanej zasady następowania urlopu rodzicielskiego tuż po macierzyńskim. Dlatego warto pomyśleć o nim wcześniej. Najpóźniej 14 dni przed planowanym urlopem należy złożyć wniosek. W przypadku obydwojga rodziców, można złożyć wspólny wniosek. Jeśli urlop ma być wykorzystany w pełnym wymiarze godzin, składamy pismo do 14 dni po porodzie. Mimo złożonego wniosku, rodzice mają prawo zrezygnować z wykorzystania wolnego w całości lub części. Należy także podkreślić, że prawo do urlopu tacierzyńskiego mają panowie, oni także, podobnie jak matki, mogą skorzystać z opcji rodzicielskiego.

Ochrona przed zwolnieniem

Rodzice zwykle obawiają się utraty pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Kodeks pracy reguluje takie kwestie, zapewniając spokój i bezpieczeństwo świeżo upieczonym rodzicom, zwłaszcza kobietom. Pracodawca nie może rozwiązać umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego. Pracę można stracić tylko z tytułu upadłości zakładu pracy lub uzasadnionej winy pracownika, przebywającego na urlopie, co także jest szczegółowo wyjaśnione w przepisach. Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, pracownik po pierwszym miesiącu pracy jest zwolniony przez 36 z opłacania składek na rzecz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Matka dziecka, wracająca do pracy po urlopie rodzicielskim, może złożyć wniosek o obniżenie godzin pracy nie niższego niż połowa pełnego wymiaru godzin. Wtedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem, które może nastąpić tylko w wyżej wymienionych przypadkach. Ochrona rozpoczyna się wraz z dniem rozpoczęcia urlopu. W sytuacji, gdy kobieta zostanie zwolniona z pracy w czasie macierzyńskiego, z tytułu upadłości miejsca pracy, ma prawo do zasiłku za część niewykorzystanego urlopu. W tym celu należy zgłosić odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto znać tego typu prawa, z których być może będziemy mogli w przyszłości skorzystać.

mamaW 2017 roku, zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i wszelkie związane z nim regulacje prawne nie ulegają zmianie. Pozostają takie same, od ich wprowadzenia, czyli od początku 2016 roku. Należy zaznaczyć, że urlop rodzicielski można rozłożyć tak, by wykorzystać go np. przed pójściem dziecka do przedszkola czy też podzielić między rodziców. Trzeba tylko wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym nasza pociecha ukończy 6 lat.

Katarzyna Antos