zabezpieczenie się na wypadek czarnego scenariusza