Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Prawa kobiety po poronieniu

prawa kobiety po poronieniu

Strata dziecka, nawet tego nienarodzonego jest bardzo trudna dla rodziców. Wsparcie w tym okresie jest jak najbardziej potrzebne, ale szpitale często nie udzielają żadnych informacji na ten temat. Prawa kobiety po poronieniu to zapis wszystkich istotnych kwestii, które warto poznać.

Poronienie i co dalej?

Szpitale nie są zbyt chętne, by informować pacjentki o prawach, jakie przysługują im po poronieniu. Niezależnie od długości ciąży, kobieta może otrzymać zasiłek pogrzebowy, w wysokości 4000 zł, pochować swoje dziecko i zarejestrować je w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rodzice mogą pozostawić ciało dziecka w szpitalu, ale mogą zorganizować także pogrzeb, bez względu na to, czy poronienie nastąpiło w domu czy w szpitalu. Moment zakończenia ciąży także nie ma tu żadnego znaczenia.

Ustalenie płci dziecka

By zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, niezbędne jest określenie płci, co leży w kwestii szpitala. Do 22 tygodnia ciąży, lekarz nie jest w stanie rozpoznać płci dziecka, dlatego w przypadku poronień do tego momentu ciąży, szpital nie może wystawić stosownych dokumentów. Jest na to rozwiązanie, w postaci testów genetycznych, które rodzice mogą wykonać na własny koszt. Czas dostarczenia dokumentów do USC wynosi zaledwie 3 dni, jednak w przypadku testów, nie ma to znaczenia, dokumenty można spokojnie dostarczyć po otrzymaniu wyników badań. Na tej podstawie USC wyda akt urodzenia dziecka, który w przypadku takim jak poronienie, jest także aktem zgonu. Wtedy rodzice dziecka mogą dokonać jego należytego pochówku.

Zasiłek pogrzebowy

Kobieta, która poroniła ma prawo do zasiłku pogrzebowego, który wynosi 4000 zł. Musi być osobą ubezpieczoną lub pobierającą rentę czy emeryturę. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się wniosek, o przyznanie takiego świadczenia, do którego dołącza się odpis zupełny aktu urodzenia z informacją o martwym urodzeniu, rachunki za pogrzeb, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu. Czynności te należy wykonać w przeciągu 12 miesięcy od śmierci dziecka.

Prawo do pochówku dziecka

Rodzice mają także prawo do pochówku dziecka. Jest to decyzja dobrowolna, do której nie należy w żadnym wypadku zmuszać. W celu zorganizowania pogrzebu niezbędne jest przedłożenie karty zgonu, którą wydaje szpital. W sytuacji, gdy ciąża zakończyła się we wczesnej fazie, sporządza się adnotację o niemożliwości określenia płci dziecka. Kartę zgodny wydaje się wówczas bez określenia płci dziecka.

Urlop macierzyński po poronieniu

po poronieniuZgodnie z kodeksem pracy, kobieta może otrzymać urlop macierzyński również po poronieniu. Urlop ten wynosi 8 tygodni. Kobieta musi przedstawić w pracy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Nie wszystkie panie są świadome tego prawa, i po poronieniu zwykle udają się na krótkie zwolnienie lekarskie. Prawo bierze jednak pod uwagę także kobiety, których ciąża zakończyła się w wyniku poronienia.

Katarzyna Antos

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *