Polityka prywatności

Incell Media Group, jako właściciel i administrator portalu MojeAlergie.pl, bierze odpowiedzialność za ochronę prywatności, gromadzenie danych i przetwarzanie przez portal MojeAlergie.pl. Zasady i sposoby ich przetwarzania, możliwości wglądu, modyfikacji czy usunięcia tych danych są opisane poniżej, razem z informacjami, w jaki sposób chronione są wszystkie informacje o Użytkownikach MojeAlergie.pl.
Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu portalu.

Dostęp do MojeAlergie.pl

Portal zapewnia każdemu dostęp do swoich zasobów na dwa sposoby. Poprzez Dostęp Ogólny, każdy Użytkownik sieci Internet jest w stanie zapoznać się z podstawowymi treściami i oferowanymi przez nas usługami. Korzystanie z niektórych bardziej zaawansowanych usług (tj. newslettery i informacje zdrowotne czy konkursowe) jest dostępne po założeniu osobistego Konta Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Podczas korzystania z portalu MojeAlergie.pl, mogą być gromadzone dane osobowe o Użytkownikach. W szczególności dane takie są uzyskiwane w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego przy tworzeniu Konta Użytkownika oraz późniejszej modyfikacji danych Użytkownika.

Jeśli zechcesz korzystać z innych usług świadczonych przez portal lub naszych Partnerów, być może poprosimy Cię o podanie dodatkowych danych, np. adresu (na jaki wysłany będzie dany produkt/usługa) czy numeru NIP (w przypadku wystawienia faktury).

Wszelkie dane osobowe zbierane o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa wyznaczonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Do danych osobowych dostęp mają jedynie wyznaczeni pracownicy Incell Media Group – zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo przetwarzania danych. Nie udostępniamy (w szczególności nie sprzedajemy ani nie użyczamy) niczyich danych osobowych podmiotom trzecim.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje wgląd do gromadzonych przez portal danych (w Mój Profil), prawo ich modyfikacji, uaktualniania oraz żądania ich wykreślenia. W celu wykonania tych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@mojealergie.pl.

Adres IP

W trakcie korzystania z portalu MojeAlergie.pl mogą być zbierane informacje, dotyczące wykorzystywania przez Ciebie lub innych Użytkowników poszczególnych funkcji Portalu. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub statystycznych (tworzenia statystyk regionalnych naszych Użytkowników). Nie łączymy adresów IP z danymi osobowymi konkretnych Użytkowników.

Pliki cookies

Jak większość nowoczesnych portali internetowych, korzystamy z technologii opartej na plikach cookies. Są to małe pliki danych zapisywane w pamięci Twojego komputera, w których zachowywane są informacje techniczne i statystyczne, które dotyczą Twoich prywatnych zainteresowań. Dzięki temu przy kolejnych Twoich wizytach łatwiej jest wyświetlać poszczególne strony Portalu na Twoim komputerze. Możliwe jest także spersonalizowanie wyświetlanej treści – do Twoich indywidualnych preferencji. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie ocenić jakie treści czy funkcje są najpopularniejsze, by lepiej dopasowywać się do Twoich potrzeb. Nie używamy plików cookies do zbierania danych osobowych, nie łączymy ich także z innymi udostępnionymi danymi.

Informacje jawne

Podczas korzystania z Forum lub niektórych innych funkcji, będziesz miał możliwość ujawnienia Twoich danych osobowych, także dotyczących stanu zdrowia. Pamiętaj, że dane te są widoczne dla wszystkich Użytkowników Portalu, w efekcie czego MojeAlergie.pl jako portal nie jest w stanie objąć ich ochroną ani zabezpieczeniami. Wszelkie dane ujawniasz na własne ryzyko i odpowiedzialność- dokładnie przemyśl, czy rzeczywiście chcesz ujawniać swoje dane osobowe. Pamiętaj, że z Portalu korzysta wiele osób i mogą one zbierać i przetwarzać ujawnione przez Ciebie informacje. Portal MojeAlergie.pl nie jest w stanie kontrolować wykorzystania danych ujawnionych przez Ciebie, nie odpowiada także za ich wykorzystanie przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.

Badania rynku

Okazjonalnie portal MojeAlergie.pl może przeprowadzać badania rynku poprzez ankiety internetowe czy w drodze e-mail. Udział w takich badaniach jest całkowicie dobrowolny. Podczas wypełniania ankiety możesz być poproszony o podanie podstawowych danych osobowych – dane te mogą być jedynie wykorzystywane do celów naukowych i poznawczych. Wszelkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dokładamy starań w kierunku zapewnienia pełnego bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych. Ankiety skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

Wiadomości e-mail i newsletter

MojeAlergie.pl ceni więzi pomiędzy Użytkownikami. W celu pogłębiania wiedzy dotyczącej zdrowego trybu życia, do Użytkowników, którzy założyli na Portalu swoje Konto mogą być okazjonalnie wysyłane spersonalizowane wiadomości e-mail lub newslettery. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Zdronet.pl lub kliknięcie linku znajdującego się na końcu otrzymanej wiadomości.

Usuwanie danych

Portal MojeAlergie.pl umożliwia usunięcie danych na życzenie Użytkownika. Stosowne prośby prosimy kierować na adres e-mail redakcja@mojealergie.pl. Dokładamy starań, aby były usuwane jak najszybciej.
Zakres Polityki Prywatności

Portal ma charakter portalu informacyjnego oraz interaktywnego. W tym celu zamieszczane są odpowiednie linki (np. do artykułów znajdujących się w innych portalach, księgarń z ofertą współpracujących wydawnictw, do stron naszych Partnerów np. e-sklepów, stron produktów lub usług reklamowanych w MojeAlergie.pl). Polityka Prywatności odnosi się tylko do stron portalu MojeAlergie.pl. Pomimo dokładania odpowiedniej staranności przy tworzeniu linków, nie możemy odpowiadać za zasady czy politykę prywatności stosowane na innych stronach internetowych.
Zmiany Polityki

Ciągłe zmiany technik informatycznych nakazują stałe dostosowywanie i zmienianie zasad ochrony danych i polityki prywatności. Czuwamy nad uaktualnianiem tych zasad i dostosowywaniem ich do zmieniających się warunków. Dlatego MojeAlergie.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany części lub całości Polityki Prywatności – o wszelkich zmianach będziesz poinformowany przez odpowiednie informacje na stronach Portalu.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi czy wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, napisz wiadomość e-mail na adres: redakcja@mojealergie.pl