Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Planujesz urlop rodzicielski – sprawdź, co musisz wiedzieć!

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to czas, który możemy poświęcić dla naszego dziecka, co jest niezwykle ważne na początku jego rozwoju. Zmiany wprowadzone w zeszłym roku określają nowe przepisy, z którymi powinni zapoznać się przyszli rodzice.

Urlop rodzicielski – co to takiego?

Urlop rodzicielski jest przyznawany rodzicowi po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego. Uprawnienie tego typu jest okresem, w którym rodzic może poświęcić czas da dziecka. Długość urlopu rodzicielskiego jest zależy od ilości dzieci, urodzonych przy jednym porodzie. Według prawa, rodzicowi przysługują 32 dni urlopu, przy urodzeniu jednego dziecka oraz 34 przy dwójce i więcej. Prawo do takiego świadczenia przysługuje rodzicom najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Co ważne, obydwoje z rodziców mogą przebywać na urlopie rodzicielskim, jednak jego łączny czas trwania nie może przekroczyć 32 lub 34 dni.

Wysokość świadczenia

Warto pilnować terminów składania wniosków, ponieważ przez swoją nieuwagę można otrzymać mniejsze pieniądze. Przy wniosku złożonym w czasie do 21 od daty urodzenia dziecka, rodzicowi przysługuje 80% przez cały okres urlopu. Inaczej jest po upływie tego terminu. Wówczas opiekun może liczyć na 100% przez część urlopu i następnie tylko 60%. Kiedy urlop składa się z części? Są to wyróżnione okresy, od które zależą od liczby urodzonych dzieci czy adopcji. Okres 6 tygodni to czas, który obowiązuje w przypadku urodzenia lub adopcji jednego dziecka. 3 tygodnie mają rodzice z minimum dwójką dzieci, urodzonych jednocześnie. Taki sam okres odnosi się także w sytuacji przyjęcia dziecka na wychowanie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o urlop rodzicielski składa się u pracodawcy. W sytuacji, gdy tylko jedno z rodziców zdecyduje się na skorzystanie ze świadczenia, należy poinformować o tym pracodawcę, dołączając odpowiednie pismo w formie oświadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek zaakceptować wniosek, jeśli został złożony zgodnie z terminem. Warto wspomnieć, że wnioski tego typu można składać także drogą elektroniczną.

Urlop a praca

dzieckoOsoba przebywająca na urlopie rodzicielskim może podjąć się pracy na pół etatu u dotychczasowego pracodawcy, lecz w tym celu musi złożyć wniosek, w terminie do 21 dni przed podjęciem pracy. Proporcjonalnie do wymiaru podjętej pracy, zmniejszeniu ulega wówczas przyznawane świadczenie.

Warto znać swoje prawa i korzystać z przysługujących świadczeń. Urlop rodzicielski jest ważnym czasem dla rodziców i dziecka, dlatego przyznawane świadczenie może okazać się pomoce w wychowaniu dziecka.

Katarzyna Antos