Alergie skórne

Klauzula informacyjna RODO testy konsumenckie Bioderma Atoderm Intensive

Klauzula informacyjna RODO testy konsumenckie Bioderma Atoderm Intensive

Niniejszym informujemy Cię, że przystąpienie do testów konsumenckich dermokosmetyków Bioderma Atoderm Intensive będzie oznaczać, iż będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, a szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Krzysztof Jaciw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Incell Media Group Krzysztof Jaciw, zwany dalej: „my”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Żniwna 3, 45-763 Opole.
 • przez e-mail: redakcja@mojealergie.pl
 • telefonicznie: 789419820
 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz informacja o dobrowolności podania danych osobowych

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • móc analizować zgłoszenia do testów konsumenckich,
 • wybrać uczestników testów konsumenckich,
 • wysłać Ci produkty do testowania, jeśli znajdziesz się w gronie osób zakwalifikowanym do testów konsumenckich,
 • przesłać Ci ankietę wynikową i zamieścić Twoją opinią nt. testowanych produktów w artykule wynikowym i materiałach marketingowych NAOS Poland sp. z o.o., przy czym Twoja recenzja zostanie podpisana Twoim imieniem i pierwszą literą nazwiska

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • konieczność prawidłowego przeprowadzenia testów konsumenckich – (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 • konieczność archiwizowania oraz konieczność ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, nasz prawnie uzasadniony interes).
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw względem ich przetwarzania.

W tym celu powinieneś przesłać swój sprzeciw jedną z dróg kontaktowych podanych w pkt 1.

Ponadto dane mogą zostać przez nas usunięte gdy sami uznamy, że się zdezaktualizowały.

 1. Odbiorcy danych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, właścicielom serwerów etc.,
 • firmie kurierskiej
 • fundatorowi produktów przekazanych do testów konsumenckich
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu

Podmioty te przetwarzają/będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (drogi kontaktowe podane w pkt 1). Informujemy jednocześnie, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *