Ciąża i dziecko NAJNOWSZE

Brak dofinansowania na nianię od 2018?

nianię

Do tej pory rodzice mogli korzystać z rządowego programu, zakładającego finansowanie składek od umowy do pracy niani w Polsce. Znacznie zmniejszało to koszty zatrudnienia niani. Nowy rok przyniesie pewne zmiany, także w rządowym programie. Czy rodziców czek brak dofinansowania na nianię od 2018 roku?

Rządowy program i jego zmiany

Rządowy program obejmuje obecnie finansowanie składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych przy zatrudnieniu niani na umowę o pracę z minimalną krajową (ok.10 zł na godzinę). Rodzice mogli skorzystać z takiego, 10% finansowania składek przez okres umowy, jaka została zawarta z nianią. Dzięki temu znacznie zmniejszało to koszty zatrudnienia, ponoszone przez rodziców oraz zwiększało szansę na legalną pracę niań w Polsce. Statystyki widocznie pokazują, że od wprowadzenia tego programu wzrosła liczba umów zawieranych z nianiami. W zapracowany świcie niania jest bardzo często konieczną osobą, niezwykle pomocą w wychowaniu dziecka. Niestety nowy rok 2018 przyniesie zmiany dotyczące zasad funkcjonowania tego programu. W praktyce oznaczają one finansowanie tylko do 50% składek od minimalnego wynagrodzenia niani. Zmiany te określa nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi, która zacznie obowiązywać od stycznia 2018 roku.

Brak dofinansowania? Czy można obejść ustawę?

Zmniejszenie dofinansowania jest zapewne krokiem w celu poprawy budżetu państwa i być może związane jest także z wielkim sukcesem programu 500+. Jednak można poniekąd obejść taką zmianę, zatrudniając nianię do końca 2017 roku. Wszystkie umowy o pracę z nianiami, zawarte przed 1 stycznia 2018 będą mogły być dofinansowane według aktualnych zasad programu. Umowę zaś można podpisać nawet na kilka lat. Rodzice, którzy zastanawiają się nad zatrudnieniem niani, mają więc jeszcze czas, by skorzystać z rządowego programu, finansującego 100% składek. Należy jednak zaznaczyć, że takowa umowa musi być zgłoszona w ZUS do 7 dni od jej podpisania. Oznacza to, że podpisując taką umowę w ostatni dzień roku – 31 grudnia 2017, należy zgłosić fakt do ZUS do 7 stycznia. Podpisujący umowę muszą być także świadomi o możliwości jej zerwania, co jest zgodne z prawem, w zależności od założeń danej umowy, czyli okresu wypowiedzenia.

Rozchwytywana niania

dofinansowanieAgencje niań cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Coraz więcej rodziców chce mieć pewność, że zatrudnia osobę odpowiedzialną, wykształconą i spełniającą wszelkie inne wymagania. A te rosną w miarę potrzeb naszych czasów. Dziś niania to nie tylko pani, która czyta bajki i chodzi z dzieckiem na spacery. Dobra niania musi posiadać umiejętności z zakresu animacji kultury, dobrego wychowania czy znać przynajmniej kilka języków obcych. Najbardziej rozchwytywane są absolwentki pedagogiki. Rodzice korzystają z agencji niań,które weryfikują kandydatki na nianie, doskonalą je w kursy zawodowe i dbają o to, by klienci byli zadowoleni w każdej kwestii.

Katarzyna Antos