ABC alergii CHOROBY ALERGICZNE

Alergiczne zapalenie oskrzeli

Alergiczne zapalenie oskrzeli

Alergiczne zapalenie oskrzeli – czynniki ryzyka

Wśród warunków, które muszą zostać spełnione, aby rozwinęło się alergiczne zapalenie oskrzeli, wymienia się:

  • ekspozycję na alergen lub inny czynnik odpowiedzialny za proces zapalny
  • wystąpienie warunków sprzyjających reakcji immunologicznej lub pseudoalergicznej. Osoby, u których dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego wskutek dziedziczenia określonych cech, są predysponowane do alergicznego zapalenia oskrzeli. Wśród czynników ryzyka wymienia się również wirusy i związki chemiczne, które upośledzają funkcje nabłonka oskrzeli, układu odpornościowego i hormonalnego.

Alergiczne zapalenie oskrzeli

 

Alergiczne zapalenie oskrzeli a astma

Osoby, które borykają się z zapaleniem alergicznym oskrzeli, w odróżnieniu od astmatyków, nie zmagają się z napadami skurczu oskrzeli. Pozostałe dolegliwości, które towarzyszą tym schorzeniom, są identyczne. Wśród symptomów zapalenia alergicznego oskrzeli, które pokrywają się z astmą, wymienia się:

  • wzrost przepuszczalności naczyń śluzówki oskrzeli
  • naciek zapalny ściany oskrzeli
  • zwiększenie ilości wydzieliny w oskrzelach.

Uczulenie na pyłki traw

U ludzi, którzy nieustannie mają kontakt z alergenem, może wystąpić gorączka. Uczuleniu na pyłki traw często towarzyszy ostra postać zapalenia alergicznego oskrzeli.

Alergiczne zapalenie oskrzeli

Alergiczne zapalenie oskrzeli – podłoże pokarmowe

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że składniki pokarmowe mogą sprzyjać alergicznemu zapaleniu oskrzeli. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w przypadku małych dzieci choroba ma zazwyczaj podłoże nietolerancji pokarmowej. Z kolei u dorosłych i młodzieży alergiczne zapalenie oskrzeli na ogół jest wywołane przez grzyby pleśniowe i ich toksyny.

W przypadku alergicznego zapalenia oskrzeli leczenie sprowadza się do eliminacji alergenu. Osoby, które często borykają się z chorobami dróg oddechowych, powinny poprosić lekarza o skierowanie do poradni alergologicznej.