ABC alergii CHOROBY ALERGICZNE

Alergiczne zapalenie gardła i migdałków

Alergiczne zapalenie gardła i migdałków

W związku z tym, iż śluzówka gardła i migdałków ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, jest szczególnie narażona na kontakt z alergenami. Dotyczy to substancji o charakterze wziewnym, pokarmowym i zanieczyszczających powietrze.

Przyczyny alergicznego zapalenia gardła i migdałków

W przypadku zapalenia alergicznego lub pseudoalergicznego gardła i migdałków podniebiennych zazwyczaj mamy do czynienia z nadwrażliwością na substancje pokarmowe, wędrujące larwy itp. Tej przypadłości towarzyszy ból, świąd gardła i zaczerwienienie śluzówki gardła i migdałków. W sytuacji, gdy stany zapalne nawracają, może dojść do przerostu i powiększenia migdałków podniebiennych oraz gardłowych.

Alergiczne zapalenie gardła i migdałków

Angina czy alergiczne zapalenie gardła?

Stanowi zapalnemu rzadko towarzyszy gorączka. Lekarze często przepisują dzieciom antybiotyki, wychodząc z założenia, iż mają do czynienia z infekcją bakteryjną. W związku z tym, iż rzadko przeprowadza się szeroko zakrojoną diagnostykę, wiele osób nie wie, iż przypadłość ma podłoże alergiczne. Warto podkreślić, iż klasyczna angina rzadko dotyka małe dzieci. Zaledwie w 2% przypadków u osób, które borykają się z alergicznym zapaleniem górnych dróg oddechowych, wkrada się infekcja bakteryjna. W przypadku schorzeń o podłożu wirusowym i alergicznym nie podaje się antybiotyków, ponieważ te leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Ich nadużywanie przyczynia się do wzrostu antybiotykooporności.

Alergiczne zapalenie gardła – leczenie

Niektórzy rodzice co 2-3 tygodnie muszą brać zwolnienie na dziecko. Lekarze wychodzą z założenia, iż mają do czynienia z anginą i tym samym przepisują antybiotyki, które okazują się nieskuteczne. W związku z tym, iż przypadłość ma podłoże alergiczne, objawy zapalenia górnych dróg oddechowych ustępują wówczas, gdy wyeliminujemy szkodliwe czynniki. Dotyczy to zarówno alergenów pokarmowych, jak i wziewnych. W niektórych przypadkach dobre rezultaty przynosi odczulanie.

Alergiczne zapalenie gardła i migdałków

Pochodzenie ropopodobnej wydzieliny

Ropopodobna wydzielina, która pojawia się przy alergicznym zapaleniu gardła i migdałków podniebiennych, wynika z uruchomienia mechanizmu angażującego leukocyty. Przeprowadzone badania wykazały, iż białe krwinki występujące w skupisku wytwarzają wydzielinę podobną do ropy bakteryjnej.

W związku z tym, iż angina rzadko dotyka małe dzieci, nawracające zapalenie górnych dróg oddechowych, powinno skłonić rodziców do wykonania testów alergicznych. Nadużywanie antybiotyków może odbić się niekorzystnie na zdrowiu pociechy.