Alergia u dzieci SZKOŁA I RÓWIEŚNICY

Alergia pokarmowa u ucznia – jak rozwiązać ten problem w szkole?

Alergia pokarmowa u ucznia - jak rozwiązać ten problem w szkole?

Badania przeprowadzone wśród dzieci z alergią pokarmową wskazują, że 16 do 18 procent z nich miało zdiagnozowaną reakcję alergiczną właśnie w szkole.

Wzorzec amerykański

W nowym sprawozdaniu klinicznym American Academy of Pediatrics (AAP) zawarto wytyczne dotyczące problemu alergii pokarmowych w szkole, zapobiegania im, jak i leczenia anafilaksji spowodowanej przez żywność.

W Polsce zalecenia dotyczące szkół podstawowych, średnich, w tym gimnazjów co najwyżej dotyczą problemu zwalczania otyłości, alergia jako problem społeczny nie funkcjonuje w szkolnictwie na żadnym szczeblu.

Alergia pokarmowa u ucznia - jak rozwiązać ten problem w szkole?

Raport amerykański zawiera wytyczne dla pediatrów na diagnozowania i dokumentowania potencjalnie zagrażającej życiu alergii pokarmowej, wytyczne co do przepisywania adrenaliny do wstrzyknięcia, konkretnej pomocy udzielanej dziecku jak może nauczyć się funkcjonować z alergią, a także przechowywać i stosować leki w sposób odpowiedzialny; ponadto jak szkoła w tym zakresie może pracować z rodzinami i jak tworzyć plany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia anafilaksji i wdrożenia leczenia na wypadek wystąpienia reakcji.

Jak się okazuje jedynie wprowadzenie alergologa czy immunologa do szkół nie rozwiązuje problemu, dostrzeżono potrzebę kompleksowego programowanego zwalczania alergii pokarmowej, którego Amerykanom mogą jedynie pozazdrościć polscy rodzice.

Ponad 2,2 mln dzieci z alergiami pokarmowymi uczęszcza do szkół tylko w USA, problem w skali globalnej jest znacznie szerszy. Programowane działanie dotyczące otwartej i częstej komunikacji z rodzicami i między nimi może doprowadzić do tego, że w stołówkach szkolnych, automatach i sklepikach szkolnych pojawią się ostrzeżenia np. na opakowaniach orzeszków ziemnych a niektóre produkty zostaną wyeliminowane z oferty czy jadłospisu; pojawią się dostępne dla wszystkich uczniów próbki żywności już dostępne poprzez portal aaaai.org, organizacji działającej nie tylko w USA i Kanadzie, ale również 60 innych krajach – już od 1943 r.

Alergia pokarmowa u ucznia - jak rozwiązać ten problem w szkole?

Szkolne pokusy

W szkole dziecko nie tylko jest narażone na pokusy czyhające na nie w sklepiku z łakociami czy automatach na korytarzu czy w szatni, ale również niejednokrotnie bywa częstowane przez inne dzieci i trudno mu/ jej odmówić, bo nie chce czuć się pominięte, gorsze, chce doświadczać tych samych smaków, co inne dzieci, przynoszące do szkoły inne łakocie.

Podobnie samo powinno być uczone, by nie dzielić się swoim śniadaniem z przyjaciółmi. Podobnie rodzice powinni zwracać uwagę na terminy przydatności do spożycia artykułów podawanych dziecku i wyrabianie nawyku, by samo umiało zwracać uwagę na te terminy.

Przydatność powinna też dotyczyć specyfików aptecznych, w tym zastrzyków z adrenaliny.